Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Дитина. Портфоліо. Освіта. Успіх. Кар’єра. Поради вчителям.

Поділіться цією сторінкою:

Система портфоліо – майбутнє системи освіти.

Напевне, кожен із нас у шкільні роки переймався із-за отриманих оцінок. Ми раділи, коли отримували п’ятірки, і засмучувались, коли оцінки були поганими, а іноді й несправедливими.

На жаль, оцінювання якості знань учнів в Україні має багато недоліків. Головною проблемою „оцінкової” освіти є те, що головний акцент ставиться на допущених помилках учня та його недоліках. До того ж дуже часто ці оцінки не є об’єктивними, не враховують багатьох факторів і залежать від інтерпретації вчителя.

Як же вирішити цю проблему?

В багатьох країнах Європи та США впроваджують безоцінковий спосіб контролю знань учнів. Ця система передбачає акцентування успіхів і досягнень учнів  з перших днів навчання. Такою системою є і портфоліо як набір особистих навчальних досягнень.

Портфоліо - це колекція робіт учня (грамоти, дипломи, результати тестувань, конкурсів, олімпіад тощо), що демонструє його досягнення і прогрес, досягнутий у процесі навчання за певний відрізок часу.

Таким чином можна виокремити такі переваги портфоліо:

Також портфоліо дозволяє оцінити освітні досягнення, доповнити результати тестувань й інших форм контролю знань.

Як же це виглядає на практиці?

Запропонована безоцінкова система передбачає наявність у кожного учня листа індивідуальних досягнень з кожного предмета, де фіксуються результати виконання робіт. У кінці теми, розділу, етапу навчання проводиться зрізова робота, спрямована на перевірку сформованості необхідних навичок. Проте «двійки» ніколи не ставляться! Наприклад, після вивчення теми «Звуковий аналіз слів» учням дається завдання: позначити за допомогою знаків кожен звук у слові. Якщо все виконано правильно, на атестаційному аркуші відмічається, що учень засвоїв тему, - а в колонці «Засвоїв» ставиться знак «+».

З учнями, які показують недостатній рівень знань з цієї теми, продовжується індивідуальна робота в класі та надаються рекомендації батькам для роботи вдома. Коли учень засвоїть тему, отримає свій плюсик «+» у колонці «Засвоєно». Аналогічно ведуться бланки обліку рівня знань, вмінь та навичок з усіх інших предметів.

 

Загалом портфоліо складається з таких розділів:

 «Офіційні документи». Тут розміщується інформація про атестаційні документи з різних предметів, сертифікати та грамоти про участь в олімпіадах, змаганнях, конкурсах, різних мистецьких заходах тощо.

«Творчі роботи». Цей розділ містить основні результати творчої та наукової діяльності, а також відображає участь у конференціях, різного роду практиках і проектах, курсах передпрофільної підготовки із зазначенням місця та часу проведення заходів.

«Відгуки та рекомендації». В цьому розділі передбачається наявність відгуків організаторів вказаних вище заходів про прагнення і намагання кожного учня, про його ставлення до однолітків, наставників і батьків. Зазначається, чи отримала дитина задоволення від виконаної роботи, а також письмовий висновок самого школяра.

«Загальна інформація». Тут міститься додаткова інформація про учня: резюме (за встановленою формою), автобіографія (із зазначенням важливих подій, його ставлення до них і висновків), плани на майбутнє (як спроба серйозних роздумів на основі об'єктивної оцінки власних уподобань і можливостей).

«Додаток», в якому розміщується зведена підсумкова відомість про всю виконану роботу.

Що стосується портфоліо для учнів молодших класів, цей проект поки що знаходиться на стадії експерименту. Його основна мета спрямована не стільки на результати та досягнення, скільки на розвиток особистої ініціативи, творчих здібностей, оригінального мислення, впевненості у своїх силах і відповідальності.

Тож, уміле використання портфоліо учня початкових класів в умовах «без оціночної» системи навчання надає вчителю багату інформацію про індивідуальний розвиток учня та сприяє поступовому формуванню у нього вміння самостійно контролювати процес власного навчання.

Адже портфоліо може застосовуватись як інструмент, за допомогою якого формуються навички самоконтролю у школярів і підтримується їх мотивація до навчання.

При вмілому застосуванні системи портфоліо вчитель отримує всю необхідну йому інформацію. А саме: про перебіг процесу навчання, про ті чи інші труднощі в окремих дітей, про досягнення поставлених цілей у навчанні, про необхідні корективи подальшого процесу навчання. Портфоліо також дозволяє здійснювати зворотний зв'язок між учнем і батьками, причому більш інформативний, ніж традиційні оцінки

Сподіваймося, що Україна скористається європейським досвідом для покращення власної системи освіти та зможе запровадити нові стандарти навчання!

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ