Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Таємниці історії України або Дізнайтеся більше про вже відоме!!!

Поділіться цією сторінкою:

Яким чином зароджувались нові нації?
Чому виникають етнічні конфлікти, які з часом можуть перерости у запеклі війни?
Які чинники можуть слугувати рушійною силою національного примирення?
Ким був цей дивний чоловік, який змінив свою ідентичність і вирішив боротися за українську державність?
Як зароджувався один із найвідоміших українських політичних проектів ХХ століття – ОУН?
І що, врешті-решт, творить нашу долю – воля людини чи обставини?
Запрошуємо порозмірковувати над цими питаннями разом з новою підбіркою книг від бібліотеки «Молода гвардія».

Повний перелік запропонованих книг, які ви можете знайти в абонементному відділі нашої бібілотеки:

Снайдер, Тімоті.
   Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999 [Текст] / Снайдер, Тімоті ; Пер. з англ. А.Котенко, О.Надтока. - К. : Дух і літера, 2012. - 464 с. : іл., карти. - Власні назви та джерела: с.9; Географічний покажчик: с.10; Карти: с.11; Вступ: с.15; Архіви: с.367; Збірки документів: с.369; Подяки: с.373; Примітки: с.377; Покажчик: с.439. - ISBN 9789663782454 : (В паліт.) - ISBN 9780300105865.

Снайдер, Тімоті.
   Червоний князь [Текст] : Таємниці життя габсбурзького ерцгерцога: Монографія / Снайдер, Тімоті ; Пер. з англ. П.Грицака. - К. : Грані-Т, 2011. - 296 с. - Бібліографія: с.283. - Родинні дерева: с.265; Біографічні шкіци: 267; Хронологія історії Габсбургів: с.276; Заввага щодо термінів та мов: с.279; Примітки: с.282. - ISBN 9789664653524 : (В паліт.)

В'ятрович, Володимир.
   Історія з грифом "Секретно". Архіви КГБ розповідають [Текст] / В'ятрович, Володимир ; Під ред. О.Оксимця. - Львів : Часопис, 2012. - 240 с. : іл. - ISBN 9789662720037 : (В обкл.)

Патриляк, Іван.
   Перемога або смерть [Текст] : Український визвольний рух у 1939-1960-х рр. / Патриляк, Іван. - Львів : Часопис, 2012. - 512 с. : іл. - Джерела й література, рекомендовані для глибшого ознайомлення з історією українського визвольного руху: с.508. - Передмова: с.5; Епілог: с.501; Перелік скорочень: с.506. - ISBN 9789662720044 : (В обкл.)

Магочій, Павло-Роберт.
   Ілюстрована історія України [Текст] : Науково-популярне видання / Магочій, Павло-Роберт ; Пер. з англ. С.Біленький; Наук. консульт. Н.Кушко. - Ukraine: An Illustrated History. - К. : Критика, 2012. - 448 с. : іл., фотогр. - Список таблиць: с.7; Список мап: с.9; Додатки: с.397; Покажчик: с.399; Список ілюстрацій у тексті: с.419; Список ілюстрацій на кольоровій вклейці: с.437; Джерела ілюстрацій: с.443. - ISBN 9789668978524 : (В паліт.)

Гирич, Ігор Борисович.
   Київ в українській історії [Текст] : Києвознавчі статті: Науково-документальне видання / Гирич, Ігор Борисович. - К. : Смолоскип, 2011. - 304 с. : іл. - Києвознавча бібліографія автора: с.293. - Передмова: с.5. - ISBN 9789662164398 : (В паліт.)

«Київ в українській історії» Книга Ігора Гирича «Київ в українській історії» є збірником статей і матеріалів з історії Києва, написаних істориком-дослідником протягом 1990-х – 2000-х років. Головною їх темою є значення Києва та його святинь в історії національно-визвольного руху ХІХ – початку ХХ ст. У Києві творилась українська історія. Проте твердження: «Київ – українське місто», - не сприймається однозначно, викликає багато уточнень, інтерпретацій та історичних пояснень. На його вулицях активно лунає колоніальна мова, кияни мало шанують національні пріоритети. Українська мова і культура в українській столиці ще далеко не займають відповідне їм місце. Київ ще має стати українським. Процес його політичної «націоналізації» почав відбуватися у ХІХ ст. Тривав він і протягом усього ХХ століття. Ця тенденція зберігає свою актуальність і тепер.


Сподіваємося, що запропоновані книги розширять та поглиблять ваші знання про історію нашого народу, його культуру та звичаї, допоможуть сформувати власну думку про події минулого і сьогодення та зайняти активну громадянську позицію в суспільстві.
«Ілюстрована історія України» В книзі П.Р. Магочія «Ілюстрована історія України» подано стислий, захоплюючий, динамічно викладений огляд історії України від античності і до «постпомаранчевого» сьогодення за допомогою детальних мап, численних ілюстрацій, що створюють вельми цілісний образ напрочуд розмаїтої та багатокультурної цивілізації. На відміну від більшості дослідників, автор дивиться на свій предмет під територіальним та мультикультурним, а не етно-національним кутом зору, і його увагу привертають, нарівні з українцями, всі народи, що колись мешкали на терені нашої країни.
”Перемога або смерть”: український визвольний рух у 1939-1960-х рр.” Також для всіх, хто цікавиться історією та діяльністю ОУН-УПА, пропонуємо книгу Патриляка І.К. ”Перемога або смерть”: український визвольний рух у 1939-1960-х рр.”, яка розкриває два великі періоди в історії українського визвольного руху: діяльність підпілля ОУН і УПА під час Другої світової війни і в повоєнні десятиліття. Перші повстанські відділи, портрет українського повстанця, протистояння гітлеровському та сталінському тотальним режимам – ці та інші ключові події описує автор.
«Історія з грифом «Секретно». Архіви КГБ розповідають...” У книзі В.В’ятровича «Історія з грифом «Секретно». Архіви КГБ розповідають...” наведено унікальне розслідування та розсекречені раніше таємні архіви радянської спецслужби ЧК та КГБ. Автор - історик та директор Архіву Служби безпеки України Володимир В’ятрович. Дослідження стосуються минулого України 1918-1991 років. Непересічні перипетії життя простих людей і лідерів підпілля, виклики, які стояли перед солдатами і генералами, фантастичні сюжети обвинувачень, створені звичайними слідчими проти найбільших письменників епохи, - історик оприлюднює раніше невідомі справи, заведені «органами».
«Червоний князь» Книга «Червоний князь» Тимоті Снайдера присвячена непересічній постаті в історії Центральної та Східної Європи – Вільгельмові фон Габсбурґові, що більш відомий в Україні як Василь Вишиваний або Червоний князь. Ерцгерцоґ, родич австрійського цісаря, він обрав собі українську ідентичність і став леґендарним полковником, який боровся за незалежність України в часи Першої і Другої світових воєн. Книга написана наче лицарський роман – з акцентом на пригоди, походеньки, особисті невдачі Василя Вишиваного. Вона настільки далека від «мілітарної міфологізації» постаті австрійського ерцгерцога, яку створювали декілька поколінь українських істориків-народників, що сприймається дуже захоплено та реалістично. Василь Вишиваний постає живою і цікавою людиною зі своїми вадами та недоліками, стражданнями та втіхами.
«Перетворення націй» У своїй книзі «Перетворення націй» відомий американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер досліджує феномен народження модерних націй. Книга починається з розгляду створення в XVI ст. Речі Посполитої – найбільшої держави ранньомодерної Європи. Наприкінці ХХ ст., яким і закінчується дане дослідження, землі колишньої Речі Посполитої поділили між собою держави, названі за націями: Польща, Україна, Литва та Білорусь. Відповідно до найпоширенішого на цей момент уявлення про національність, державні кордони мали охоплювати мовні спільноти. Яким чином з однієї ранньомодерної національної ідеї постали чотири окремі нації? Відповідь автора покликана привернути увагу як фахових істориків, так і людей, яким небайдужі питання власної ідентичності.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ