Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

ВІЛ/СНІД не позбавляє майбутнього!

Поділіться цією сторінкою:

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Склади 6-ти сантиметрову червону стрічку у вигляді перегорнутої літери «V» і стань на захист свого майбутнього без СНІДу.

Цей простий символ, створений у 1991 році американським художником Франком Муром (1954 - 2002), зірвав завісу мовчання навколо епідемії СНІДу.

Вперше застосований у 2000 році у театральному середовищі на церемонії вручення нагород «Tony Awards» знак «Червона стрічка» примусив суспільство налаштуватися на співчуття, моральну підтримку хворих, об’єднання зусиль на пошуки вакцини проти ВІЛ, активну пропаганду здорового способу життя.

Наша країна не стала виключенням у цих процесах - з 2012 року темпи поширення інфекції почали знижуватися, а Україну назвали регіональним лідером Східної Європи у боротьбі з вірусом імунодефіциту.

Що в цьому напрямі має в арсеналі молодіжна бібліотека «Молода гвардія»?

Це - різнобічна інформація розділу «СТИЛЬ ЖИТТЯ» на нашому сайті, щорічні зустрічі читачів бібліотеки з фахівцями до Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу,  матеріали про те, як убезпечити себе від хвороби, права ВІЛ-інфікованих на отримання медичної і соціально допомоги.

 Ми розуміємо: «Попереджений - значить захищений».

Додатково:

«Не дай СНІДу шанс» – національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД знаходиться тут

Портал СНІД

 

ВІЛ/СНІД. Це потрібно знати кожному

Пам’ятайте, Ваше здоров’я у ваших руках!!! Звертайтесь до бібліотеки, де ви зможете отримати запропоновані книги та ще багато корисного для вас та ваших близьких.
Молодь і СНІД: серйозний погляд Міністерство культури і туризму України. Молодь і СНІД: серйозний погляд [Текст]: Бібліографічний покажчик / Уклад. Є.Кулик, Н.Мельник, О.Сьомка; Передм. А.Волик. - 2-е вид., перер. і доп. - К. : ТОВ "Бізнес-Інтелект", 2005. - 47 с. Бібліографічний покажчик "Молодь і СНІД: серйозний погляд" є черговим випуском серії "Несекретна інформація". У ньому подано бібліографію та вебліографію з проблеми ВІЛ-інфекції та СНІДу в молодіжному середовищі: темпи, шляхи поширення хвороби, можливі способи запобігання. Видання складається з трьох розділів. Перший розділ, інформаційні джерела якого розміщено в хронологічному порядку, висвітлює стан законодавчої бази щодо ВІЛ/СНІДу. У другому розділі представлено книги та статті з періодичних видань, що якнайкраще розкривають саме ті проблеми (історичний аспект поширення ВІЛ/СНІДу в Україні та світі, ситуація, що склалася з поширенням ВІЛ-інфекції серед молоді), про які неодмінно має знати молодь, щоб уберегти себе і близьких від страшного лиха). У матеріалах, вміщених у третьому розділі, надано інформацію як про іноземні, так і про українські сервери з питань ВІЛ/СНІДу. Інформаційні джерела в розділах анотовано та розміщено за алфавітом. Корисним доповненням слугують допоміжні інформаційні та фактографічні матеріали, розміщені в додатках.
Построение партнерства: Методические рекомендации. Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД. Построение партнерства: Методические рекомендации. [Текст] / Подготовлено информационно-ресурсным центром Международного Альянса по ВИЧ/СПИД. Ред. Дешко Т. - 210 с. Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД розробив даний посібник для організацій, які працюють у галузі ВІЛ/СНІД з метою ознайомлення з можливими методами побудови партнерських відносин та вдалими практиками партнерства, які існують сьогодні.
Люди и ВИЧ: Книга для неравнодушных Люди и ВИЧ: Книга для неравнодушных [Текст] / Ред. Е.Пурик. - К.: Alliance, 2001. - 350 с. Международный Альянс по ВИЧ/СПИД — меж¬дународная неправительственная организация, основан¬ная в 1993 году для содействия общественным действи¬ям в области ответа на пандемию ВИЧ-инфекции в раз¬вивающихся странах. С тех пор Альянс поддержал более 1 150 неправительственных и общественных органи¬заций в 40 странах Африки, Азии, Центральной Евро¬пы и Латинской Америки для осуществления проектов по профилактике, лечению и снижению вреда, причи¬няемого ВИЧ. Эта книга вышла в свет благодаря многим замечатель¬ным профессионалам, разделяющим гу¬манистические ценности и озабоченность ситуацией, сло¬жившейся в связи с пандемией ВИЧ-инфекции.

Права ВІЛ- інфікованих на отримання медичної та соціальної допомоги

ВІЛ/ СНІД Скачко, Борис Глібович. ВІЛ/ СНІД [Текст]: Профілактика. Лікування. Реабілітація / Скачко, Борис Глібович. - К.: Медицина, 2006. - 192 с. У книжці наведено основні шляхи зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), можливості запобігання інфікуванню в разі неінтенсивного зараження, подовжен¬ня періоду безсимптомного носійства вірусу і максималь¬но можливого відстрочення різноманітних проявів власне СНІДу — синдрому набутого імунодефіциту. Описано методику лікування з викорис¬танням засобів рослинного походження. Комплексна підго¬товка стану імунної системи ВІЛ-інфікованих дозволить зменшити вірогідність розвитку запальних захворювань, прояви різноманітної наявної патології, поліпшити якість життя.
Наркомания - дорога в бездну Юнак, Валерій Юрійович. Наркомания - дорога в бездну [Текст] / Юнак, Валерій Юрійович. - Київ: Здоров'я, 2001. - 192 с. Наркоманія є однією з важливих проблем XX ст. Як вона виникає? Як потрапляють у її тенета? У книзі описана історія виникнення та поширення наркоманії. Розглянуто соціальні та соціально-психологічні передумови наркоманій. Подані основні дані про наркотичні речовини, механізм розвитку звикання до них. Наведені клінічні прояви різних видів наркоманій, їх ускладнення. Дана характеристика соціального та психічного розпаду особистості. Відмічено тісний зв'язок наркоманії зі СНІДом. Велику увагу приділено питанням профілактики та лікування наркоманій.
Профилактика ВИЧ-инфекции Мархоцкий, Ян Людвикович. Профилактика ВИЧ-инфекции [Текст]: Учебное пособие / Мархоцкий, Ян Людвикович. - 2-е изд., испр. - Мн. : Вышэйшая школа, 2004. - 110 с. В пособии представлены основные сведения о возбудителе СПИДа, путях передачи, клинических проявлениях, мерах защиты, а также освещены социально-психологические, морально-правовые и нравственные аспекты профилактики ВИЧ-инфекции среди раз¬личных категорий населения.

Не дай СНІДУ шанс. Профілактика ВІЛ – інфекції.

Азбука СПИДа Азбука СПИДа [Текст] / Пер. с англ. А.Т.Тихоненко; Под ред. М.Адлера; Худож. В.Г.Прохоров. - М.: Мир, 1991. - 69 с. В книге английских авторов в доступной и чрезвычайно наглядной форме изло¬жены все основные аспекты проблемы СПИДа: биология вируса — возбудителя забо¬левания, эпидемиология, диагностика и клинические проявления болезни, социальные вопросы, тактика предупреждения заражения.
СПИД: Поговорим о СПИДЕ. Брайант-Моул, Кэрен. СПИД: Поговорим о СПИДЕ. [Текст] / Брайант-Моул, Кэрен ; Пер. с англ. Ю. Соловьевой. - М.: Махаон, 1998. - 32 с. СПИД называют чумой XX века. Большинство лю¬дей о нем слышали, но при этом не все в полной ме¬ре представляют, в чем заключается главная опас¬ность этой страшной болезни. Из книги вы узнаете, что: СПИД - это не отдельная болезнь, а целый комплекс различных симптомов и заболеваний. СПИД вызывается крохотным живым организмом - вирусом, который называется вирусом иммунодефицита человека, или ВИЧ. Принимая соответствующие меры предосторожности, можно защитить себя от ВИЧ и избежать СПИДа. До сих пор учеными не найдено средство против ВИЧ и СПИДа. Автор книги Кэрен Брайант-Моул приводит много подлинных фактов и рассказывает о людях разного возраста, инфицированных ВИЧ.
Азбука СНIДу. Заєць, Володимир Аполлiнарiйович. Азбука СНIДу. [Текст] / Заєць, Володимир Аполлiнарiйович. - К.: Молодь, 1998. - 96 с. Що треба знати кожному про СНІД? Як уберег¬тися від нього? Що робити, коли найстрашніше сталося? Книжка розповідає про вірус, особливості його впливу на клітини імунної системи, шляхи розповсюдження та засоби боротьби із загрозливою хворобою.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ