Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Багатогранність та невідоме нам у творчості Шевченка

Поділіться цією сторінкою:

До Шевченкових днів Молодіжна бібліотека «Молода гвардія» представляє другу частину віртуальної книжкової виставки (перша частина виставки «Велич українського пророка»), до якої увійшли книги з останніх надходжень до фондів нашої бібліотеки.
Серед надходжень є документаль­ні раритети, які публікуються в Україні вперше, щоденник велико­го Кобзаря, його автобіографія та поезії польською мовою – всі ці книги  дають змогу наблизитися до Шевченкової епохи і виразно окреслюють його особистість.
Яскраво вирізняється книга «Я так ії, я так люблю... », щедро ілюстрована малюнками, офортами й малярськими творами Шевченка, які від­дзеркалюють іще одну грань його могутнього таланту.

Всі книги є частиною фондів нашої бібліотеки

Ще більше літератури в нашому Електронному каталозі Довідки за телефоном (044) 288-30-12
Енергія художнього слова Клочек, Григорій Дмитрович. Енергія художнього слова [Текст]: Збірник статей: Наукове видання / Клочек, Григорій Дмитрович; За ред. О.О.Семенець, О.І.Крижанівської, С.Л.Ковтюх. - Кіровоград: Редакційно-видавничий відділ Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка, 2007. - 448 с. Книгу відомого літературознавця Григорія Клочека складають статті останніх років. Назва книги «Енергія художнього слова» точно засвідчує основний дослідницький пафос ученого, який уже багато ро­ків цілеспрямовано працює над розробкою методичних принципів, які дозволяли б розкривати й пояснювати «вічну таїну» художнього слова як одну з найскладніших проблем науки про літературу. Один з розділів книги присвячений класику української літератури Тарасу Шевченку.
Тарас Шевченко та його доба,  Т3 Симоненко, Рем Георгійович. Тарас Шевченко та його доба [Текст]: У 3-х т.: Науково-популярне видання. Т.3 / Симоненко, Рем Георгійович, Берестенко, Віктор Анатолійович; Худож. О.М.Іванова. - Харків: Фоліо, 2013. - 527 с. До III тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя і творчості Т. Г. Шев­ченка - від повернення із заслання і до самої його смерті у 1861 році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на розвиток української та світової літе­ратури і на творчість таких видатних митців, як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгома­нов, що стали спадкоємцями традицій Кобзаря
Тарас Шевченко та його доба  Т.2 Симоненко, Рем Георгійович. Тарас Шевченко та його доба [Текст]: У 3-х т.: Науково-популярне видання. Т.2 / Симоненко, Рем Георгійович, Берестенко, Віктор Анатолійович; Худож. О.М.Іванова. - Харків: Фоліо, 2013. - 495 с. II том присвячений найбурхливішому періоду в житті Т. Г. Шевченка: навчанню у Петер­бурзькій академії художеств, знайомству і спілкуванню з видатними діячами культури того часу: В. Жуковським, К. Брюлловим, Ф. Глинкою, Є. Гребінкою, Г. Квіткою-Основ'яненком та ін­шими, участі у Кирило-Мефодіївському товаристві, арешту і засланню
Тарас Шевченко та його доба Симоненко, Рем Георгійович. Тарас Шевченко та його доба [Текст]: У 3-х т.: Науково-популярне видання. Т.1 / Симоненко, Рем Георгійович, Берестенко, Віктор Анатолійович; Худож. О.М.Іванова. - Харків: Фоліо, 2013. - 495 с. I том розповідає про становлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця - поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств

Шевченківська доба

Ретельно перевірені документи, що зберегли­ся, спогади сучасників - друзів і соратників Шевченка, які близько знали поета, а також наукові дослідження, що базуються на об'єктивному відборі фактів, ґрунтовному й неупередженому їх викладенні.
Тарас Шевченко в Москві Мельниченко Володимир Юхимович. Тарас Шевченко в Москві [Текст]: Науково-популярне видання / Мельниченко, Володимир Юхимович. - К.: Либідь, 2009. - 740 с. У книзі розкрито малодосліджену сторінку Шевченкової біографії - поетове перебування у Москві в 1844, 1845, 1858 і 1859 роках. Автор зма­льовує життя тодішньої Москви в усіх його побутових і культурних под­робицях, подає портрети «освічених москвичів» - знайомих Шевченка та життєписи його друзів Осипа Бодянського й Михайла Щепкіна. Видання щедро ілюстроване Шевченковими графічними і живописни­ми творами, архівними фотографіями, багато з яких публікуються вперше
Чернігівщина Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина [Текст]: Путівник / Авт.-упоряд. С.Л.Лаєвський, Л.П.Линюк, С.О.Половнікова та ін.; Вступ. ст. авт. - К.: Богдана, 2012. - 276 с. Путівник «Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина» запрошує шанувальників Кобзаря подорожувати шляхами Чернігівщини – у міста і села, що відвідував за своє життя великий син України. Подані у виданні розповіді стануть мандрівнику за гіда, а понад 1000 фотографій та ілюстрацій - зручним візуальним доповненням. Книга містить поради, які допоможуть здійснити подорож з легкістю і комфортом
Шляхами Великого Кобзаря Крижова Н.О. Шляхами Великого Кобзаря [Текст]: Атлас / Н. О. Крижова; Передм. П.Гриценка; Худож. О.Ю.Андрющенко. - К.: "Картографія", 2013. - 88 с. Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» є ілюстрованим науково-популярним картографічним виданням, що містить детальну інформацію про Тараса Григоровича Шевченка - геніального поета, художника, мислителя-гуманіста і революційного демократа, творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших надбань світової культури. На картах показані села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця перебування поета у засланні, у Санкт-Петербурзі, Києві та Москві. Окремі карти демонструють місця, де зберігається спадщина поета та пам'ятні об'єкти. Тексти розкривають людські й творчі контакти митця з прогресивними діячами культури, їхній вплив на творчість поета й художника. Подано відомості про багатьох осіб з оточення Т. Г. Шевченка; широко представлені репродукції його малярських творів. Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» підготовлений з використанням матеріалів заповідників та музеїв Т. Г. Шевченка в Україні та в інших державах. Видання присвячене 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка
Святим дивом сяють храми божі... Генералюк, Леся Станіславівна. Святим дивом сяють храми божі... [Текст]: Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Генералюк, Леся Станіславівна; Вст. сл. М.Поповича. - К.: ТОВ "Балтія-Друк", 2013. - 167 с. До Вашої уваги книга Лесі Генералюк про українські храми, котрі відвідував, змальовував, згадував у своїх творах Шевченко. Запропоноване авторкою дослідження вітчизняних сакральних споруд, впи­саних у ландшафт, у весь український світ, яким його сприймав Шевченко, тяжіє до синтезованого узагальнення, що дає змогу краще зро­зуміти характер творчості Великого Кобзаря в усіх сферах, яких торкався його геній
Тарахан-Береза, Зінаїда Панасівна. "Заворожи мене, волхве..." [Текст]: Тарас Шевченко і Михайло Щепкін (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка) / Тарахан-Береза, Зінаїда Панасівна. - К.: Мистецтво, 2012. - 352 с. Видання, присвячене 200-літньому ювілею з дня народження Т. Г. Шевченка і 225-річчю М. С. Щепкіна, збагачує шевченкознавство цікавим аспектом. 3. П. Тарахан-Береза, спираючись на науково-історичні документи, здійснила оригінальне дослідження щодо живописного твору Т. Г. Шевченка "Портрет Михайла Щепкіна". 1843 (?). Ця картина, а також портрет юного Т. Г. Шевченка, інші документаль­ні раритети публікуються в Україні вперше. Видання доповнене малярською спадщиною Т. Г Шевченка

Подорожуючи з Шевченком.....

Автобіографія і щоденник велико­го Кобзаря дають змогу наблизитися до епохи, коли він жив, і виразно окреслюють його особистість, що вражала сучасників силою та багатогранністю таланту.
Дитячий Кобзар [Текст]: Поезії. Для середнього шкльного віку / Шевченко, Тарас Григорович; Упоряд. З.Мензатюк; Худож. М.Михайлошина. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2012. - 58 с. Літературно-художнє видання для дітей середнього шкільного віку. До книги увійшли вірші у скороченому варіанті, уривки з відомих поем, балад та віршів, написані Тарасом Шевченко у різні роки. Книгу щедро ілюстровано малюнками.
Кобзар Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар [Текст]: Повна збірка / Шевченко, Тарас Григорович ; Передм. та приміт. М.Г.Зубкова; Худож. Т.Г.Шевченко. - Харків: Видавничий дім "Школа", 2007. - 352 с. "Кобзар" Шевченка - це "Біблія" українців. В ньому, як і в "Біблії", можна знайти відповідь на всі питання життя і дії. Українці з "Кобзарем" боролися, борються і перемагають - така в ньому закладена потужна сила До збірки увійшли вірші, поеми, балади, створені великим українським поетом Т. Г. Шевченком у період з 1837 до 1861 року. Усі ці твори було вилучено у різні часи царською а згодом радянською цензурою. Наведено також біографічні й бібліографічні відомості та добірку афоризмів поета.
Художник Шевченко, Тарас Григорович. Художник [Текст]: Повісті, автобіографія, щоденник / Шевченко, Тарас Григорович; Прим., комент. Л.В.Ушкалова; Худож. Ю.Ю.Романіка. - Харків: Фоліо, 2012. - 828 с. До видання увійшли написані російською мовою повісті Т. Г. Шевченка «Княгиня», «Музыкант», «Художник» та інші, що були створені у 1854 -1857 рр. під час заслання поета у Новопетровському. Також у книжці містяться автобіографія і щоденник велико¬го Кобзаря, які дають змогу наблизитися до епохи, коли він жив, і виразно окреслюють його особистість, що вражала сучасників силою та багатогранністю таланту.
Kobziarz=Кобзар Szewczenko, Taras. Kobziarz=Кобзар [Текст]: Поезії польською мовою / Шевченко, Тарас Григорович; Упоряд., вст. ст. Р.Лубківського; Іл.. М.Стороженка. - Львів: Світ, 2013. - 408 с. Видання присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Книга містить найвизначніші твори генія української та світової літератури. Увазі польськомовних читачів пропонуються поетичні переклади шедеврів „Кобзаря", що їх протягом півтора століття здійснювали польські та українські автори, представники народів-сусідів, перед якими, незважаючи на складні колізії минулого, нині відкривається нова історична перспектива. Книга видана польською мовою
Я так ії, я так люблю... Шевченко, Тарас Григорович. Я так ії, я так люблю... [Текст]: Вибрані вірші і поеми / Шевченко, Тарас Григорович; Упоряд., вст. ст. М.Жулинського; Прим. С.Гальченка. - К.: Либідь, 2012. - 704 с. Книга містить вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди життя Великого Кобзаря. Поетичні твори, що вже давно увійшли до скарбниці світової літератури, пода¬но в оригіналі та в російських перекладах, здійснених М. Рильським, А. Тарковським, Л. Вишеславським, Б. Пастернаком, В. Інбер, В. Державіним та багатьма іншими блискучими перекладачами. Книгу щедро ілюстровано малюнками, офортами й малярськими творами Шевченка, які від¬дзеркалюють іще одну грань його могутнього таланту
Три літа Шевченко, Тарас Григорович. Три літа [Текст]: Збірка поезій / Шевченко, Тарас Григорович; Упоряд., прим. С.Гальченка; Вст. ст. М.Жулинського. - К.: Либідь, 2013. - 376 с. Національна реліквія, унікальна пам'ятка української літератури - рукопис¬на збірка поетичних творів Тараса Шевченка «Три літа» (1843—1845) - відома своїм надцінним змістом і трагічною історією: саме за вміщені тут революційні твори геніальний поет і художник відбув десятирічну солдатчину, а конфіскова¬на жандармами під час арешту Т. Шевченка 5 квітня 1847 р. збірка пролежала під сургучевими печатками в архіві департаменту поліції в Санкт-Петербурзі рівно шість десятиліть

Поезія святої правди

Поетична спадщина Тараса Григоровича Шевченка увійшла до скарбниці світової літератури. Правда «Кобзаря», як правда святого письма ніколи не постаріє, не згасне . Українці з "Кобзарем" боролися, борються і перемагають - така в ньому закладена потужна сила.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ