Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Ґендерні відносини крізь призму громадської думки

Поділіться цією сторінкою:

“Ґендерні відносини
крізь призму громадської думки”
Слово «гендер» — соціальна характеристика, що свідчить про рівні можливості і відповідальність, про право обирати. Наприклад, право брати участь у виборах жінки мають, але про продекларовані можливості ми можемо судити з кількості жінок у Верховній Раді. Сьогодні в розгляді гендерних проблем та їх вирішенні задіяно багато державних структур України, наукових установ, громадських організацій, але почали вирішуватись тільки деякі гендерні проблеми розвитку суспільства.

Державна ґендерна політика.

«Жінки –більшість, яка
 існує  на правах меншості»

(Лайза Кремер, США)

 

Постанова ВРУ від 22 березня 2007 р. № 817-V “Про Рекомендації парламентських слухань “Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства””

Гендерна перспектива / Упор. В. Агеєва. – К.: Факт, 2004. – 256 с.
Збірка статей стосується різних аспектів гендерних досліджень: соціологічних,  мистецтвознавчих, культурологічних. Вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають гендерні і культурні процеси в сучасній Україні у ширшому – слов`янському, європейському контексті.

Гендерні аспекти державної служби: Монографія / М. Пірен, Н. Грицяк, Т. Василевська, О. Іваницька; ред. Б. Кравченка. – К.: Основи, 2002. – 335 с.
Автори висвітлюють суть гендерних відмінностей, докладно аналізують гендерну політику в Україні та гендерні проблеми державної служби, досліджують вплив гендерної політики у процесі управління персоналом.

Друзь Е.В. Социальное положение женщины в обществе. Харьков: Консум, 2001. – 424 с.
В книзі представлені матеріали, що відображають положення жінки та її роль в суспільстві с точки зору історії і сучасності.

Павличко, Соломія. Фемінізм /Передм. Віри Агеєвої. – К. Основи, 2002. – 322с.
Збірка статей та досліджень із зарубіжних та вітчизняних видань і навіть ще ненадрукованих текстів феміністичного та психоаналітичного дискурсу Соломії Павличко, засвідчує філософську глибину обраних нею наукових принципів та підходів.

 


Історичний екскурс у жіночий простір.

«Жінки змінювали історію,
але історія не змінила жінок»

(Юзеф Булатович, Польща)

Дубинский Н. Женщина в жизни великих и знаменитых людей. Кн.1. – Харьков: «Харьков», 1995. – 288с.
Перегляньте книгу минулого і ви побачите великих жінок, які примушували сильних світу цього творити волю слабких створінь, вся сила яких в їх слабкості.

Женщина в мифах и легендах: Энциклопедический словарь. – Ташкент: Главная редакция  энциклопедий, 1992. – 304с.
Це перша спроба систематизувати висвітлення темы «Женщины в мифах и легендах народов мира», відображає вклад жінки в розвиток світової культури с давніх часів до наших днів.

Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи. – К.: Дніпро, 1994. – 335с.
Своєрідний літопис життя і діянь найвизначніших жінок України від княжих часів до перших десятиліть ХХ століття.

Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. – М.: Мысль,1989. – 286с.; ил. 4А
Книга рассказывает о древнерусских женщинах, возвеличивших Русь как державу.

 

Особливості гендерних аспектів сьогодення

«Був час коли чоловіки правили світом.
 Але потім з’явилася Ева.»
(Річард Армур, США)

Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс: Монографія. – К.: Факт, 2003. – 320 с.
У книзі розглянуто процеси модернізації української літератури в контексті гендерної проблематики

Берн, Шон. Гендерная психология. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. – 320с.
Ця книга присвячена вивченню психології статі, ґендерної соціалізації, формуванню ґендерних норм та стереотипів.

Довкілля, бідність, ґендерні проблеми: Збірка матеріалів круглого столу / Всеукраїнська екологічна громадська організація «Мама – 86», Українсько – голландська ініціатива «За сталий розвиток». – К.: 2002. – 48с.
Найгостріші проблеми українського сьогодення через призму гендерного розвитку суспільства.

Мириам… почему ты плачешь?: Страдания женщин после аборта. – Львів: Міссіонер, 1999. – 140с.; іл.
Видання містить відверті розповіді жінок про їх переживання після штучного переривання вагітності, а також інформацію лікарів про « постабортний синдром»

 

Станек Е. Піклуючись про совість. – К.: Український письменник, 2003. – 160 с.
Дошлюбні відносини та роль жінки в укріпленні сім`ї очима священнослужителя.

Тробіш, Інгрід. Бути жінкою – це радість…і яка роль чоловіка в цьому/ Пер.з нім. Х.Шумиляк. – Львів: Свічадо, 1995. – 118 с.
Книга присвячена репродуктивному здоров`ю жінки. Велику увагу присвячено психологічним аспектам: щастю бути жінкою та  радощам материнства.

Гендерні відносини в художній літературі.

« Едва станут они (женщины) вровень с вами,
как тотчас окажутся выше вас»
(Катон Старший,римский сенатор, 234-149 г. до н.э.)

Жінка як текст: Емма Андрієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фраґменти творчості і контексти / Упоряд. Л. Таран. – К.: Факт, 2002. – 208с.
Книга висвітлює творчість видатних жінок – літераторів кінця ХХ століття через фрагменти їх творів. Супровідні матеріали складають вичерпні літературні портрети героїнь книги.

Три долі: Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі / Упоряд. В.Агеєва – К.: Факт, 2002. – 368 с.
У книзі розглядаються досі невідомі факти творчої біографії письменниці.

Кононенко Є. Повії теж виходять заміж: Новели. – Львів: Кальварія, 2004. – 160с.
Назва збірки не менш оманлива, аніж варіанти доль багатьох її героїнь.

Гандке, Петер. Жінка – Шульга: Повісті. / Пер. з нім. – К.: Юніверс, 1999. – 256с.
Оповідь про жіночу долю в європейському суспільстві.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ