Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«Слов’янське коріння Нобелівських лауреатів»

Поділіться цією сторінкою:

(до 110-ї річниці заснування Нобелівської премії)

Нобелівська премія присуджується щорічно за досягнення у таких галузях: фізики, хімії, медицини і фізіології, економіки, літератури, премії миру.

Понад 30% усіх Нобелівських лауреатів мають слов’янське коріння. Інтелект - слово латинське (intellectus) і означає розум, розумові здібності. За цим показником слов’яни найбагатші.

У запропонованих вам книгах міститься цікава інформація про видатних і талановитих вчених-слов’ян, які були удостоєні цієї високої нагороди, зокрема про періоди їх життя і творчості.

Вперше публікуються нові документи – щоденникові записки, листи, спогади про лауреатів премій. В книгах представлені портрети, багато з яких є рідкісними і теж публікуються вперше.

Читайте і дізнавайтесь багато цікавого!

 
 

 

 
 

 

Мусский, Сергей Анатольевич.

Сто великих нобелевских лауреатов [Текст] / Мусский, Сергей Анатольевич. - М. : Вече, 2006. - 480 с. : ил. - (100 великих).

Книга розповідає про самих видатних нобелівських лауреатів минулого століття, серед яких: Павлов, Ландау, Капіца, Бунін, Шолохов, Пастернак, Бродський, Сахаров, Солженіцин та ін.

 
 

 

Лауреаты Нобелевской премии [Текст] : Энциклопедия: в 2-х кн. / Отв. ред. Е.Ф.Губского. – М. : Прогресс, 1992. – 1636 с. : портр.

Енциклопедія містить 564 біографічні ілюстровані статті, присвячені найвидатнішим вченим та громадсько-політичним діячам, а також організаціям, яким у період 1901–1986 рр. присуджено найпрестижнішу в світі премію, серед яких і лауреати слов’яни.

 
 

 

Лавров В.

Холодная осень [Текст] : Иван Бунин в эмиграции (1923-1953): Роман-хроника / В. Лавров. - М. : Молодая гвардия, 1989. - 384 с. : ил.

У книзі детально розповідається про життя лауреата Нобелівської премії Івана Буніна, зокрема його перебування в еміграції, вперше публікуються нові документи – щоденникові записки, його листи, спогади про нього.

(Лауреат Нобелівської премії з літератури у 1933р. “за строгу майстерність, з якою він розвиває традиції російської класичної прози”)

 
 

 

Пастернак Б.

Стихотворения и поэмы [Текст] : В 2-х т. Т.1 / Б. Пастернак. - Л. : Советский писатель, 1990. - 504 с. : ил., портр. - (Б-ка поэта. Большая серия; 3-е изд.)

Видання включає усі відомі (на той час) віршовані твори Б.Л. Пастернака, лауреата Нобелівської премії з літератури 1958 року “за значні досягнення в сучасній ліричній поезії, а також за продовження традицій великого російського епічного роману”/

 
 

 

Шолохов М.

Собрание сочинений в 7-ми т. [Текст] . Т.1 : Рассказы (1923-1925 гг.) / М. Шолохов. - М. : Молодая гвардия, 1956. - 351 с. : портр.

Видання включає авторське надбання М.О. Шолохова – розповіді, завершені романи, нариси, статті, виступи. Особливістю добірки є участь автора у підготовці цієї редакції.

(М. О. Шолохов - Лауреат Нобелівської премії з літератури у 1965р. “за художню силу і цілісність, з якою, у його епопеї Дон, він дав вираз історичному етапу у житті російського народу”)

 
 

 

Солженицын А.

Как нам обустроить Россию [Текст] : Посильные соображения / А. Солженицын. - Л. : Советский писатель, 1990. - 64 с.

Повернення до столипінських реформ або до земства в Російському Союзі, на думку Олександра Ісайовича Солженіцина, не розрадить «нашу густогнітючу атмосферу», однак стурбованість письменника не може не викликати читацького інтересу. Автор ніби-то запрошує: «Давайте шукати».

(О.І.Солженіцин - Лауреат Нобелівської премії з літератури у 1970р. “за його силу епічних оповідань, у яких він розвиває традиції російської літератури”)

 
 

 

Храмов Ю.А.

Физики [Текст] : Биографический справочник / Ю. А. Храмов. - М. : Наука,1983. - 400 с. : портр.

У довіднику надані відомості про життя і наукову діяльність близько тисячі двохсот фізиків минулого й сучасності, які зробили внесок у розвиток фізичної науки, серед яких нобелівські лауреати слов’яни – Ландау, Капіца, Франк, Тамм та ін. Наводиться бібліографія, що включає монографії, вибрані твори фізиків, їх наукові біографії, ювілейні та меморіальні статті. Довідник містить близько тисячі портретів, багато з яких є рідкісними та публікуються вперше.

 
 

 

Гернек, Фридрих.

Пионеры атомного века [Текст] : Великие исследователи от Максвелла до Гейзенберга / Гернек, Фридрих ; Пер. с нем. - М. : Прогресс, 1974. - 372 с. : ил.

Книга містить низку біографічних нарисів про вклад у створення сучасної фізики німецьких вчених кінця XIX та першої половини XX століть. Автор проводить дуже тонку і складну операцію по відновленню національної честі німецької науки. Адже під лозунгом збереження чистоти “германської фізики” вершився злочин проти істинної науки: тільки у період 1933 – 1938 рр. Німеччину змушені були покинути близько двох тисяч великих вчених.

 
 

 

Ливанова А.

Л.Д.Ландау [Текст] / А. Ливанова. - М. : Знание, 1978. - 192 с. - (Творцы науки и техники).

Академік Лев Давидович Ландау вважається легендарною фігурою в історії світової науки. Спадщина вченого настільки велика і різноманітна, що навіть важко уявити, як могла встигнути це зробити одна людина всього за 40 років. Про життєвий та творчий шлях талановитого фізика-універсала розповідає ця книга.

(Л.Д. Ландау -Лауреат Нобелівської премії з фізики у 1962р. ”за його піонерські теорії конденсованих середовищ й особливо рідкого гелію”.)

 
 

 

Кедров Ф.

Капица [Текст] : Жизнь и открытия / Ф. Кедров. - М. : Московский рабочий, 1979. - 152 с. : ил., портр.

У книзі розповідається про видатного радянського фізика Петра Леонідовича Капицю: його життєвий шлях.

(П.Л. Капіца - Лауреат Нобелівської премії з фізики у 1978р. ”за його базові дослідження й відкриття у фізиці низьких температур”.)

 
 

 

Резерфорд- ученый и учитель [Текст] : К 100-летию со дня рождения / Под ред. П.Л.Капицы. - : Наука, 1973. - 216 с. : портр., фотоил.

Збірка включає останній публічний виступ вченого (1936), присвячений радіоактивності та побудови атому, а також спогади про вченого Нільса Бора, лаборанта Резерфорда В. Кея, інших колег Резерфорда.

 
 

 

Вацуро Э.Г.

Учение И.П.Павлова о высшей нервной деятельности : Пособие для преподавателей биологии средних школ / Э. Г. Вацуро. - М. : Учпедгиз, 1955. - 160 с. : ил., портр.

Книга містить систематичне положення вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність тварин і людини. Викладення ведеться як в науковому, так і філософському аспектах, окреслений блок питань, значущих для теорії та практики педагогіки.

(І.П.Павлов - Лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології у 1904р. ”за роботу з фізіології травлення”.)

 
 

 

Павлов И.П.

Избранные произведения [Текст] / И. П. Павлов ; Комментарии и примечания В.ВСтроганова и Г.Д.Смирнова. - М. : Политиздат, 1951. - 583 с. : портр.

З ім’ям І. П. Павлова пов’язана нова епоха в такій важливій сфері людського знання, як фізіологія. Збірка містить основні праці вченого, суспільно-наукові виступи, лекції, бесіди

 
 

 

Могилевский, Б.

И.И.Мечников [Текст] : Повесть о трудах и днях великого русского биолога / Б. Могилевский. - Л. : Детгиз, 1950. - 288 с.

Книга містить розповіді про життєвий шлях вченого, ілюстрована фотографіями.

(І.І.Мечников - Лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології у 1908р. “за праці про імунітет”).

 
 

 

Мечников, И.И.

Избранные биологические произведения [Текст] / И. И. Мечников. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1950. - 798 с. - (Классики науки).

До видання включені найбільш вагомий біологічний твір вченого («Очерк вопроса о происхождении видов»), а також цикл лекцій, прочитаних вченим в інституті Пастера.

 
 

 

Нобелевские лауреаты ХХ века [Текст] : Экономика : Энциклопедический словарь / Авт.-сост. Л.Л. Васина. - М. : РОССПЭН, 2001. - 336 с. : ил.

Видання містить добірку біографічних нарисів про 46 лауреатів Нобелівської премії з економіки за 1969 – 2000 рр. В них розкривається своєрідність життєвого шляху, неповторний індивідуальний облік та унікальний вклад кожного лауреата у світову економічну науку та господарську практику.

 
 

 

Институт истории естествознания и техники АН СССР; Сектор истории техники и естествознания Института истории АН УССР.

История отечественной математики [Текст] : В 4-х томах. Т. 4 Кн.2 : Основные направления математики в СССР / Отв. ред. И.З.Штокало. - К. : Наукова думка, 1970. - 668 с. : ил.

Чотиритомне видання, підготовлене великою групою спеціалістів, розкриває хід розвитку вітчизняної математики і математичних знань в динаміці та зв’язку з соціально-економічним та культурним розвитком країни: перший та другий томи охоплюють період до 1917 р., третій та четвертий – з 1917 р. до сімдесятих років.

 
 

 

Очкурова, Оксана Юрьевна.

50 гениев, которые изменили мир [Текст] / Очкурова, Оксана Юрьевна, Щербак, Геннадий Владиславович, Иовлева, Татьяна Васильевна. - Харьков : Фолио, 2005. - 510 с. : ил. - (100 знаменитых).

Біографії геніїв, серед яких і нобелівські лауреати, часто насичені фактами, що свідчать про притаманну для них у буденному житті непрактичність, нерозуміння самих простих речей. Книга розповідає про творчість та особисту долю п’ятдесяти великих людей минулого і сучасності, які зробили вагомий внесок в галузях філософії та політики, науки і техніки, літератури і мистецтва.

Всі представлені книги є частиною фондів нашої бібліотеки, і ви можете їх отримати, відвідавши нас за адресаю: вул. Л.Толстого, 49, тел.: 288-30-12.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ