Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«День Європи»

Поділіться цією сторінкою:

Минули часи, коли міжнародні відносини були монополією дипломатів. Нині в сфері інтеграційних процесів – не лише фахові міжнародники, а інші державні управлінці всіх рівнів, підприємці, науковці та аналітики, журналісти, громадські діячі й активісти неурядових організацій, студенти і навіть школярі. Саме для тих, кого цікавить тема «Україна – Європейський Союз» пропонована наша інформація – надійний помічник в навчанні, підвищенні кваліфікації, виконанні державних програм з європейської інтеграції України, інформуванні громадськості про історію, інституції та політику європейської спільноти, а тому – в підсиленні європейських прагнень України.

Чи готові ми до вступу в ЄС?
Віртуальна виставка-диспут до Дня Європи. З чим Україна вступає до Європи? Чи готові ми до вступу? Наскільки готові? Такі думки бентежать зараз всіх українців - від тінейджера до пенсіонера. Тому бібліотека на підставі власного книжкового фонду пропонує подумати над цими питаннями разом. Можливо відповідь в матеріалах, що перед вами. Шукайте! Читайте!!! Сперечайтеся...І знайдеться відповідь, обов’язково знайдеться!!!...Тільки читайте уважно.


Швидкість прогресу у відносинах буде повністю залежати від зусиль України та конкретних досягнень у виконанні зобов’язань щодо спільних цінностей” /План дій : „Україна – Європейський Союз „ схвалено Радою з питань співробітництва між Україною і Європейським Союзом 21.02.05/

Чи готові ми до Європи, як демократична держава?

ШПАРГАЛКА спеціально для Вас.
Європейський Союз : Словник-довідник
/ Ред. М.Марченко. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : К.І.С., 2006. - 140 с. Ваш компас в морі нових складних понять і термінів. Головна мета словника – дати напрям для подальшого пошуку.Європейський союз. Словник довідник. Третє оновлене видання 2006р.
Тоді, Філіп. Нарис історії Європейського Союзу / Тоді, Філіп ; Пер. з англ. М.Марченко. - К. : К.І.С., 2001. - 142 с. - Індекси: с.131. - Від перекладача: с.5; Примітки : с.124. Хронологічно викладена політична історія європейської інтеграції з оглядом історії Європи з початку ХVII ст. Книга ґрунтовно висвітлює всі сфери діяльності Союзу.
Арах, Метка. Европейский союз = Evropska unija: Vizija politicnega zdruzevanij : Видение политического объединения / Арах, Метка ; Пер. с слов. И.Б.Хлебниковой. - М. : Экономика, 1998. - 468 с. Історичний, політичний і правовий аналіз механізмів та інститутів Європи від самого початку інтеграційних процесів до найновіших досягнень Європейської спільноти
Мусис, Ніколас. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Мусис, Ніколас ; Пер. з англ. - К. : К.І.С., 2005. - 466 с. - Покажчик: с. 462. Книга подає повний огляд ключових питань економічної та політичної інтеграції в Європейському Союзі.
Голуб, Наталія Володимирівна. Україна та міжнародні організації : Інформаціно-довідкове видання / Голуб, Наталія Володимирівна, Клімкін, Павло Анатолійович. - К. : Кондор, 2003. - 212 с. : іл.
Інформаційно –довідкове видання висвітлює історію створення, основні функції, механізми роботи та напрями діяльності в яких україна є членом або прагне набути членства.Н. В. Голуб, П. А. Клімкін.Україна та міжнародні організації

На скільки відсотків право України адаптовано до європейської правової системи?

Дело: Експорт-Імпорт. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС : Нормативна база. - К. : Видавництво Економіка, 2007. - 66 с
Спецвипуск часопису містить конкретний поетапний план дій щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 Опришко, Віталій Федорович. Право Європейського Союзу : Загальна частина / Опришко, Віталій Федорович, Омельченко, Андрій Володимирович, Фастовець, Анна Сергіївна ; Міністерство освіти науки України; Київський національний економічний університет. - К. : КНЕУ, 2002. - 460 с. - Список літератури: с.458 Видання фактично є першим підручником в Україні, який розкриває загальні положення права ЄС. Значна увага приділяється інституційному механізму , аналізуються особливості дії права ЄС та відповідальність за його порушення.
Конституційні акти Європейського Союзу. Ч.1 / Упоряд. Г.Друзенко; Заг. ред. Т.Качки. - К. : Юстініан, 2005. - 512 с. - Переднє слово: с.4
В книзі подано акти ,що складають фундамент правової системи ЄС - установчі договори ЄС та проект договору про запровадження Конституції для Європи.
Кравчук, І.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / І. В. Кравчук, М. В. Парапан ; Міністерство юстицій України; Центр європейського та порівняльного права. - К. : Слово, 2004. - 320 с
Короткий огляд природи та джерель права ЄС, аналіз взаємодіїкаїнчленів ЄС.І що дуже важливо -  правові засади та  аналіз механізму адаптації права України до права ЄС.
Витвицкая, Оксана. Право Европейского Союза / Витвицкая, Оксана, Горниг, Гилберт. - СПб : Питер, 2005. - 256 с
Актуальна інформація про історію, сучасну організацію та конституційну еволюцію ЄС. Основні напрями політики Європейської спільноти. 

Болонський процес благо для української освіти ,чи ...?

Згуровський, Михайло Захарович. Болонський процес : Головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / Згуровський, Михайло Захарович. - К. : НТУУ "КПІ", 2006. - 544 с
 Подано аналіз структурного реформування системи вищої освіти в країнах ЄС в процесі формування єдиного освітнього простору  європейського регіону.
Джуринский, Александр Наумович. Развитие образования в современном мире : Учебное пособие / Джуринский, Александр Наумович. - М. : Владос, 1999. - 200 с
Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти. Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. Випуск 45/2005 : Болонський процес в Україні: Ч.1. - К. : Знання, 2005. - 192 с. : Схеми, табл. - Рецензії: с.184; Інформація для авторів: с.186; Анотації: с.188., Гармонізація державного стандарту освіти із професійно- кваліфікаційними стандартами: міф чи реальність?
Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти.
Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. Випуск 46/2005 : Болонський процес в Україні: Ч.2. - К. : Знання, 2005. - 200 с. : Схеми, табл. - Рецензії: с.195., Стандарти вищої освіти у контексті Болонського процесу. Сучасні системи автоматизованого тестування для проведення контролю знань.
Корсак, Костянтин Віталійович. Світова вища освіта : Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. Монографія / Корсак, Костянтин Віталійович ; Міжнародна Кадрова Академія; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - К.: МАУП-МКА, 1997. – 208с
Про стан і тенденції змін європейської і світової освіти, про теорію і практику визнання закордонної освіти, про обмін студентами та викладачами .
Додаткові матеріали за ключовими словами дивіться в електронному каталозі бібліотеки.

 

Корисна інформація

Корисні сайти

Україна - ЄС

Перед Вами короткий огляд статей періодичної преси що висвітлюють відносини України та Євросоюзу.

А також  перелік повнотекстових статей із газети „День” (www.day.kiev.ua) на цю тему. Пропонуємо Вам використовувати наші посилання щоб отримати  відповіді на питання

Чому і навіщо Україні треба йти в Євросоюз?

Борковський А. Опівнічний компроміс: перемога без переможених: Лідери держав ЄС узгодили «основний закон» Євросоюзу / А. Борковський // Україна молода. - 2007.- 26 черв. (№113). - С. 5. У суботу о п'ятій ранку в Брюсселі успішно завершився, без перебільшення, один із найдраматичніших самітів ЄС.

 

Гражина Станішевська: Виставками на кшталт "Невідомий геноцид" ми прагнемо наближати Україну до Західної Європи / За інф. Бі-Бі-Сі (www.bbc.ua). Розповідь про виставку у Європарламенті "Невідомий геноцид українців"

Європейська Рада була сфокусована на економічних питаннях: 13-14 березня відбулася чергова Європейська Рада - зібрання глав держав і урядів країн - членів Європейського Союзу. Цього року вона була виразно сфокусованою на економіці. Насамперед лідери Євросоюзу проаналізували виконання Лісабонської стратегії, що є традиційним для таких березневих самітів. Крім цього, в центрі уваги були питання кліматичних змін та енергетики, фінансових ринків та створення Середземноморського союзу / Інф. Євробюлетня // Євробюлетень. - 2008.- №4. - С. 14-15.Відносини ЄС – Україна

ЄС і Україна оцінили виконання плану дій: Європейський Союз та Україна оприлюднили Спільну доповідь з виконання Плану дій Україна - ЄС. Документ являє собою огляд реалізації плану від часу набуття ним чинності / Інф. Євробюлетня // Євробюлетень. - 2008.- №4. - С. 6. Відносини ЄС – Україна

Королюк В. Що потрібно врахувати Києву на переговорах iз Брюсселем?: Тема європейської інтеграції постійно присутня на сторінках «Дня». Її можна побачити в цільових публікаціях — про важливі угоди, хроніку відносин України та Європейського Союзу, про візити, переговори тощо. Крім того, ця тема в тій чи іншій формі відбивається в усій інформації про важливі рішення ЄС на економічному, політичному, гуманітарному полі, що стосуються громадян України. По-перше, тому, що ЄС — наш сусід, і ще тому, що це головний торговельний партнер і головний напрям для наших туристів та, на жаль, заробітчан, і ще через багато-багато причин. Словом, європейська інтеграція як надважливе історичне явище і Європейський Союз як її ініціатор та суб’єкт — у фокусі «Дня». Про це на наших шпальтах пишуть знані журналісти, відомі політики (ось хоча б колонка віце-президента Європарламенту Марека Сівеця) і впливові економісти.   Чого іноді не вистачає — то це думки пересічного українця про ЄС та про інтеграцію України. Того українця, який побував в країнах Євросоюзу кiлька днів чи тижнів, який там живе і працює, який має досвід ділового співробітництва з Брюсселем. Думки про позитиви і про негативи, про труднощі та про те, як їх вирішувати.   Сьогодні ми вміщуємо точку зору громадянина України, який ось уже кiлька років живе в одній з країн «Старої Європі». Власне, йому слово / В. Королюк// День. - 2008. - 22 квіт. (№74). - С. 3.

Необхідність засудження злочинів, вчинених тоталітарним режимом: Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 1481 (2006) / www.maidan.org.ua // День. - 2006. - 9 жовт. (№194). - С. 4. - Переклад з англійської, друкується зі скороченнями

Осетинський А.   Сучасні проблеми реформування системи правосуддя у контексті адаптації до європейських стандартів / А. Осетинський // Право України. - 2008.- № 4. - С. 4-12. Реформування системи правосуддя

Папазова О.  До Європи по захист прав: Якими є форма та зміст заяви до Європейського суду? / О. Папазова // Маю право. - 2008. - 27 лют - 4 бер.(№9). - С.14.

Чалий В.  Україна-ЄС: деякі міркування напередодні київського саміту / В. Чалий, М. Пашков // Дзеркало тижня. - 2007.- 8 верес.(№33). - С. 6. Саміт Україна –ЄС

Шиманський, О.   Життя лише розпочинається в 50: Європейський Союз святкує день народження / О. Шиманський // Україна молода. - 2007.- 24 берез.(№54). - С. 2.Ювілей Європейського Союзу

Шумило О.   Зона вільної торгівлі: крок назустріч ЄС? / О. Шумило, І. Новак// Дзеркало тижня. - 2007.- 7 лип.(№26). - С. 7. Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, та перспективи вступу України до Європейського Союзу

Перелік повнотекстових статей газети „День”

Що потрібно врахувати Києву на переговорах iз Брюсселем? (22 квітня 2008)

Мартін ХАРРIС: Кожного дня Україна стає все ближчою до решти країн Європи (8 квітня 2008)

Чому Україні треба іти в Євросоюз (22 березня 2008)

У Євросоюз — без бідності (20 березня 2008)

Хто отримає безкоштовні візи для в’їзду до ЄС (15 грудня 2007)

В Україні з’явиться їжа «преміум-класу» (6 грудня 2007)

Очiкування Нiмеччини (24 листопада 2007)

Те, що вас не вб'є, зробить вас сильнішим (1 листопада 2007)

Мотив для оптимізму ( 20 жовтня 2007)

Акциз спотикання ( 9 жовтня 2007)

Португальські пріоритети (10 липня 2007)

Магдалена ВАШАРІОВА: Вступ України в ЄС можливий лише після її вступу в НАТО ( 6 липня 2007)

Роман ШПЕК: Шлях європейської інтеграції України — це не втеча від Росії ( 4 липня 2007)

Володимир ВЕЧЕРКО: Процес євроатлантичної інтеграції не повинен зупинятися (14 червня 2007)

Процес наближення до ЄС залежить від України (14 червня 2007)

«Великий крок» (6 червня 2007)

Дітмар НIТАН: Що ми можемо зробити разом (6 червня 2007)

Андріан СЕВЕРIН: Парламентська демократія є важливою для України ( 5 липня 2007)

I все ж... Європа й демократія! ( 5 червня 2007)

Генрік ЛАКС: Я розчарований тим, що лідери ЄС не дали Україні чіткого сигналу... (5 червня 2007)

Про «національну особливість» українського шляху в ЄС ( 24 травня 2007)

ЄС допоможе Україні пережити дитячу хворобу демократії (1 червня 2007)

Майкл ЕМЕРСОН: Україна є єдиним найважливішим партнером у політиці європейського сусідства (27 березня 2007)

Андерс ОСЛУНД: Україна наблизиться до ЄС, бо Росія не дає їй ніяких альтернатив (27 березня 2007)

Андраш БАРШОНЬ: Виконання критеріїв членства ЄС важливіше за політичні декларації (24 березня 2007)

УКРАЇНА — ЄВРОПА: інтенсивний біг на місці (23 березня 2007)

Стефані БАБСТ: Iнтеграція в ЄС і НАТО — процеси, які доповнюють один одного (17 березня 2007)

Вимоглива підтримка (1 березня 2007)

Григорій НЕМИРЯ: Не можна бути в двох чергах одночасно — в ЄС і ЄЕП (24 лютого 2007)

Польоти над Євросоюзом (22 лютого 2007)

Реалістичне співробiтництво (8 лютого 2007)

Сюзанн НIЄ: Україна — європейська країна, і одного дня стане членом ЄС ( 1 лютого 2007)

Європейці та членство України в ЄС (30 січня 2007)

Україна допоможе Європі диверсифікувати поставки нафти (30 січня 2007)

Некомфортні перспективи ( 24 січня 2007)

Роман ШПЕК: Україна має стати ефективнішою (23 січня 2007)

На роздоріжжі (13 січня 2007)

Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ: питання про розширення щодо України дуже важливе для ЄС (27 грудня 2006)

Україна та РЄ підвищують ефективність співпраці (7 листопада 2006)

Малими кроками — в ЄС (28 жовтня 2006)

Ціна надійного партнерства (21 жовтня 2006)

Новий вимір (17 жовтня 2006)

Жан-Поль ВЕЗIАН: Україна сама визначатиме розвиток своїх відносин з ЄС (17 жовтня 2006)

«Однаково складно навчитися жити як цілим народам у об'єднаній Європі, так і жінці з новонародженою дитиною» ( 15 серпня 2006)

Iріс КЕМПЕ: Тарасюк є індикатором євроінтеграційного курсу України ( 10 серпня 2006)

Придністровські зигзаги (16 червня 2006)

Уся Європа — за один день (23 травня 2006)

Подвоєння експорту (18 квітня 2006)

Порція заохочення (8 квітня 2006)

«Немає жодних причин, які б завадили Україні вступити до ЄС» (15 березня 2006)

Справа принципу (7 березня 2006)

Європесимізм? Єврооптимізм? Єврореалізм (2 березня 2006)

Прогноз Ферхойгена — під мікроскопом (25 лютого 2006)

Для кого Європа відкрита? (24 лютого 2006)

«Європолеміка» на високому рівні (22 лютого 2006)

Павел ТЕЛIЧКА: «Щоб отримати допомогу від ЄС, спершу допоможіть собі самі» (16 лютого 2006)

«Ми — за розширення ЄС» ( 9 лютого 2006)

«Розширення ЄС може торкнутися України» (31 січня 2006)

Брюссельські дискусії (10 грудня 2005)

Прочинені двері (6 грудня 2005)

Україну чекають у Євросоюзі (3 грудня 2005)

Безповоротний сигнал (3 грудня 2005)

«Демократія починається вдома» (2 грудня 2005)

«Бути поряд чи стати частиною?» (2 грудня 2005)

Чого ми хочемо від Євросоюзу? (1 грудня 2005)

Україна — ЄС: партнерство між громадянами (1 грудня 2005)

Чому Україну не приймають у «євроклуб»? (1 грудня 2005)

Литовський приклад (29 листопада 2005)

Україна: довга дорога на Захід (22 листопада 2005)

Маркіян ЛУБКIВСЬКИЙ: Вiзит абсолютно своєчасний (17 листопада 2005)

Борис ТАРАСЮК: «Шлях України до ЄС та НАТО почався з Ради Європи» (17 листопада 2005)

«Двері відчинені». Але до них далеко (17 листопада 2005)

Ян ФІГЕЛЬ: «Євросоюз пiдтримує освiтнi реформи в Українi» (12 листопада 2005)

Європейська дисципліна (11 листопада 2005)

Євросоюз наближається (1 листопада 2005)

ЄС обiцяє статус i вiзи (28 жовтня 2005)

Українські партії на європейському «килимі» (26 жовтня 2005)

Дипломати в поміч (26 жовтня 2005)

Турецький шлях (8 жовтня 2005)

ЄС не зачиняє дверей перед Україною (8 жовтня 2005)

Чи потрібне Україні «євроміністерство»? (7 жовтня 2005)

Поради Європи (6 жовтня 2005)

Уроки турецького терпіння (5 жовтня 2005)

ЄС повинен допомогти не владі, а народу України (27 вересня 2005)

Друзі чи родичі? (27 вересня 2005)

Несплачені векселі країни (6 вересня 2005)

Досить умов! (6 вересня 2005)

Iнвестиція у євроінтеграцію (3 вересня 2005)

«Павутина» наводить мости (1 вересня 2005)

«Франція не є опонентом України» (27 серпня 2005)

Журавель у небі... (23 серпня 2005)

Пiдгнилi апельсини (16 серпня 2005)

Без паніки! (11 серпня 2005)

Кризовий прогноз (26 липня 2005)

Мовчання Брюсселя (21 липня 2005)

Рон КЕЛЛЕР: Голландці не висловлювалися проти вступу України до ЄС (7 липня 2005)

«Не можна служити двом богам» (30 червня 2005)

Конституційний шторм Євросоюзу (16 червня 2005)

«Менше стукати в двері ЄС» (16 червня 2005)

До ЄС — малими кроками (16 червня 2005)

ЄС необхідне розширення (15 червня 2005)

Занепокоєння «№1» (15 червня 2005)

Нове бачення Європи (14 червня 2005)

Рух на місці (14 червня 2005)

ЄС забуває про Україну? (9 червня 2005)

Хав’єр СОЛАНА: М’яч — на полі України (8 червня 2005)

Євроінтеграція — «на смак і дотик» (17 травня 2005)

«Стоднівка» європейської інтеграції (6 травня 2005)

Візовий бар’єр (27 квітня 2005)

«Євроремонт» на кордоні (31 березня 2005)

Європейці — на боці України (26 березня 2005)

Європейський вектор безпеки: роль України (15 березня 2005)

Україна — ЄС: склянка наполовину повна (2 березня 2005)

Йон-Крістер ОЛАНДЕР: «Шведський соціалізм не має нічого спільного зі східноєвропейським» (23 лютого 2005)

Чи готові ми до євророботи? (18 лютого 2005)

Євроегоїзм? (18 лютого 2005)

Орієнтир — економічна свобода (15 лютого 2005)

Станіслав ЧОСЕК: Проблеми почнуться, коли Євросоюз скаже Україні «так» (5 лютого 2005)

Крок уперед, крок назад (2 лютого 2005)

Не втратити шансу (27 січня 2005)

Карел ШТIНДЛ: «Дорога європейської інтеграції дуже корисна для країни» (27 січня 2005)

Майбутнє на тлі історичної пам’яті (27 січня 2005)

Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР: Є всі можливості для підвищення відносин із ЄС (26 січня 2005)

По дорозі в Євросоюз... (26 січня 2005)

«Кандидат у кандидати» (25 січня 2005)

Євроатлантичні горизонти нового часу (22 січня 2005)

Новий формат (19 січня 2005)

«Єврореалізм» (18 січня 2005)

Спільна європейська гра (13 січня 2005)

Єуген ЮРЗIЦА: «Країнам ЄС є чого повчитися в України» (21 вересня 2004)

Антанас ВАЛЬОНІС: «Успіх політики зумовлюється чіткістю вибору» (17 вересня 2004)

Фолькер РЮЕ: Я не вірю в те, що Україна опуститься до рівня Білорусі (17 вересня 2004)

Конституція уповільненої дії (5 серпня 2004)

Час розбивати міфи (9 липня 2004)

«Магічне коло» (7 липня 2004)

Пробуксовка (25 червня 2004)

Здорова орієнтація (24 червня 2004)

«Євродискусія» (23 червня 2004)

Євросоюз та «сусiди» (22 червня 2004)

В очікуванні тріумфу (18 червня 2004)

Недовіра правлячим партіям (15 червня 2004)

«Двічі по двадцять п’ять» (12 червня 2004)

Національна міждисциплінарна олімпіада з європейських студій серед учнівської молоді України

Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація європейських студій" та Донецький національний університет організовують Національну міждисциплінарну олімпіаду з європейських студій серед учнівської молоді України.

Мета проведення олімпіади – популяризація та поглиблення знань про європейську інтеграцію серед учнівської молоді, а також підтримка евроклубівського руху в Україні.

До участі в олімпіаді запрошуються активісти молодіжних європейських клубів – старшокласники, учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України всіх типів та ступенів (рівнів акредитації).
Бажаючі взяти участь в олімпіаді запрошуються надіслати на адресу Оргкомітету творчу роботу (есе) на тему: "Мій євроклуб у європейській інтеграції України", не пізніше 5 травня 2008 р.

Вимоги до есе: не більше 1000 слів, надсилається в електронному вигляді ("Прізвище.doc") на е-пошту eu.quiz.ua@gmail.com, разом із заповненою анкетою та додатками (додається).

Оцінювати есе буде незалежне жюрі зі складу експертів Української асоціації європейських студій за критеріями: оригінальність, наявність прикладів діяльності євроклубу, внесок автора есе тощо.
Авторів кращих есе буде запрошено для участі в заключному етапі, який відбудеться в рамках урочистого святкування Дня Європи за участі дипломатичних представників країн ЄС 16 травня.

Проїзд, проживання та харчування учасників національного етапу сплачують організатори за рахунок коштів проекту Донецького національного університету за підтримки МФ "Відродження".

Більш детальну інформацію про конкурс та анкету учасника можна дізнатися у координатора проекту пана Сергія Штукаріна, за телефоном: +38-050-917-26-11, або надіславши листа на електронну пошту: eu.quiz.ua@gmail.com.

Також, додаткова інформація щодо конкурсу міститься на сайтах: euroclubs.at.ua, та groups.google.com.ua/group/ukraineuroclubs

За матеріалами порталу Громадський простір: http://civicua.org/news

КОРИСНІ САЙТИ

 
www.delukr.ec.europa.eu/  – Delegation of the European Commission to Ukraine

Представництво Європейської Комісії в Україні.
Сторінка допоможе краще зрозуміти, чим є Європейський Союз сьогодні та створить основу для відкритого обговорення питань, пов'язаних із двостороннім співробітництвом із ЄС та процесом європейської інтеграції.

Розділи сайту:

ЩО  ТАКЕ  ЄС

ЄС  ТА  УКРАЇНА

АКТУАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ

ЩО НОВОГО В ПРЕДСТАВНИЦТВІ ЄК

Адреса Представництва Європейської Комісії в Україні та Бєларусі

Програми зовнішньої допомоги ЄС Україні та Бєларусі – Відділ співпраці / Відділ контрактів та фінансів


Тасіс-офіс – Відділення Представництва Європейської Комісії в Бєларусі

http://eu-directory.ea-ua.info/index.php?act=show&doc_id=1&id=242 – Довідник з Європейської інтеграції
http://www.delukr.ec.europa.eu/page6655.html – країни-члени ЄС
http://europa.eu.int/ – Європейський Союз
http://ue.eu.int  – Європейська Рада
http://europa.eu/inst-en.htm#1 – Європейський Парламент
http://ec.europa.eu/index_en.htm – ЄВРОПА – Європейська Комісія (EUROPA)
http://www.ecb.int  – Європейський Центраний Банк
http://www.delukr.ec.europa.eu/page45881.html – Сторінка євро
http://europa.eu.int/agencies/carte1_html – Агенції та установи
http://www.delukr.ec.europa.eu/page6649.html – Установи ЄС
http://www.cordis.lu/ – КОРДІС - Інформаційна служба досліджень та розвитку Європейської Комісії (CORDIS)
http://www.cordis.lu/focus/ – Cordis focus, видання відділу інновацій та підприємництва Європейcької Комісії
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/library/  –Enterprise Europe, видання Генерального директорату з підприємництва Європейської Комісії
http://ec.europa.eu/igc2000/dialogue/info/offdoc/guidecitoyen_en.pdf – Хто є хто в Європейському Союзі
http://www.europa.eu/euro/ – Євро – єдина валюта Європи. Інформація про розклад євро, курси обміну та країни-члени ЄС
http://www.ecb.europa.eu – ЄЦБ– Європейський Центральний Банк, фінансова установа Європейського Союзу (ECB)
http://www.eib.org/ – ЄІБ - Європейський Інвестиційний Банк, фінансова установа Європейського Союзу (EIB)
http://www.eif.org/  – ЄІФ - Європейський Інвестиційний Фонд, підтримка середніх та довгострокових інвестицій (EIF)
http://www.eureka.be – ЕВРИКА, Європейська мережа промислових досліджень та розвитку (EUREKA)
http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/index_en.htm – Генеральний Директорат з зовнішніх відносин
http://ec.europa.eu/dgs/europeaid/index.htm  –"Євродопомога" – (Europe Aid)

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ