Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою МСМБ було приємним, цікавим та корисним для вас. Будь ласка, допоможіть нам зробити бібліотеку ще краще, дайте відповідь на декілька питань.
Останнє оновлення: 6.12.2018 р.

Правила користування

І. Як стати користувачем бібліотеки

1.1.

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія» є загальнодоступною універсальною бібліотекою. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання має право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонементу, системи читальних залів, дистанційне обслуговування через мережу Інтернет.

1.2.

Доступ до інформації про ресурси та послуги бібліотеки в режимі on-line 24 години на добу, 7 днів на тиждень, на сайті: http://www.msmb.org.ua/

1.3.

Пріоритетне право користування бібліотекою надається молоді віком від 14 до 35 років.

1.4.

Для запису до бібліотеки (перереєстрації) необхідно:

 • пред'явити документ що засвідчує особу,
 • надати фотокартку для читацького квитка,
 • ознайомитися з «Правилами користування бібліотекою», підписати зобов'язання щодо їх виконання,
 • надати відомості для заповнення читацького формуляра.

1.5.

Молодь віком до 16 років записується до бібліотеки на підставі документа, який пред'являють їх батьки, (усиновителі) або опікуни (піклувальники), установи під наглядом яких вони перебувають.

1.6.

У разі зміни місця проживання або прізвища користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

1.7.

У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку.

ІІ. Загальні правила обслуговування

2.1. Користувач має право.

2.1.1.

Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат ( крім комерційних баз даних).

2.1.2.

Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

2.1.3.

Одержувати в тимчасове користування документи з бібліотечного фонду, брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

2.1.4.

Скористатися додатковими послугами бібліотеки за окрему плату. Встановлено пільги в оплаті вартості послуг таким категоріям:

 • інвалідам І та ІІ гр. — безкоштовно;
 • ветеранам та учасникам бойових дій — безкоштовно;
 • молодим матерям, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3 років — 50%.

2.1.5.

Цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальній залі.

2.2.Обов'язки користувачів.

2.2.1.

Дбайливо ставитися до книг, документів, одержаних з фондів бібліотеки. При одержанні книг, документів користувач має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

2.2.2.

Кожний виданий документ фіксується в читацькому формулярі (ЕБД) і підтверджується підписом користувача.

2.2.3.

Повертати документи одержані з фондів бібліотеки в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою. (Згідно п.7 ст.20 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»).

2.2.4.

Користувач, який втратив або пошкодив документ, повинен замінити його аналогічним, або документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. (Згідно п.7 ст.20, ст.23 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»). За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їх батьки, (усиновителі) або опікуни (піклувальники), навчальний заклад чи установа, під наглядом яких вони перебувають.

2.2.5.

Не виносити з бібліотеки книг, документів, якщо вони не записані в читацькому формулярі, або є фондом читальної зали.

2.2.6.

Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із чинним законодавством України (ст.433 ЦК України, ст.154 ГК України). При користуванні алфавітним каталогом не виймати карток, і не порушувати їх розстановку.

2.2.7.

Здавати до гардеробу верхній одяг, свої речі: сумки, пакети, власну літературу та ін. (за виключенням цінних речей) залишати в камерах схову.

2.2.8.

Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці заборонено.

2.2.9

Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці, забороняється користуватися мобільними телефонами (голосно розмовляти).

2.2.10.

Користувач, який порушує «Правила користування бібліотекою», позбавляється права обслуговування в бібліотеці. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

2.2.11.

Непорозуміння або виключні ситуації вирішуються зав. відділами або дирекцією.

2.3. Абонементний відділ.

2.3.1.

В абонементному відділі користувач має право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів.
Книги підвищеного читацького попиту видаються терміном до 15 днів, періодичні видання до 10 днів.
Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.3.2.

Для більш глибокого задоволення читацьких запитів та з метою збереження фондів бібліотеки в абонементному відділі одночасно може обслуговуватися не більше 4-6 користувачів.

2.4. Читальна зала.

2.4.1.

Користуватися фондом читального залу можуть всі бажаючі, записавшись та пред'явивши документ, що засвідчує особу.

2.4.2

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальній залі, не обмежується.

2.4.3.

Єдиний примірник видань підвищеного попиту, рідкісні, цінні та енциклопедичні видання надаються для користування лише в читальному залі.

2.4.4.

У виключних випадках книги, документи видаються з читального залу через «нічний абонемент», згідно «Положення про цінні видання» у порядку, зазначеному у пункті 2.3.3.

2.5. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

2.5.1.

Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

2.5.2.

Дбати про культуру обслуговування користувачів.

2.5.3.

Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека, в тому числі й платні додаткові.

2.5.4.

Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти розвитку культури читання.

2.5.5.

Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

2.5.6.

Враховувати інтереси і запити користувачів при організації і проведенні масових заходів, та формуванні інформаційних ресурсів.

2.5.7.

Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

2.5.8.

Задовольняти потреби користувачів в створенні при бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами, якщо це не суперечить інтересам інших користувачів.

Розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про правову охорону інтелектуальної власності», та до Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729

Обговорено та схвалено на засіданні Ради при директорі 29.04.2009 року.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

 • blog
 • facebook
 • tweetter
 • youtube
 • youtube
 • youtube
 • pinterest
 • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Допоможіть молодіжній бібліотеці

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці - Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки): (044) 288-23-36

ВГОРУ