Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою МСМБ було приємним, цікавим та корисним для вас. Будь ласка, допоможіть нам зробити бібліотеку ще краще, дайте відповідь на декілька питань.
Останнє оновлення: 23.08.2019 р.

Симфонія любові та смерті М.О. Врубель

До 150-річчя від дня народження М. О. Врубеля

Тематичний бібліографічний покажчик

«Він був сам демон, прекрасний янгол, для якого світ був нескінченною радістю та нескінченною мукою»
О.М. Бенуа

У березні 2006 року виповнилося 150 років від дня народження видатного художника Михайла Олександровича Врубеля.
Видатний, відомий, загадковий…

Творчість Михайла Врубеля глибока, змістовна і складна.

Художника завжди хвилювали високі мистецькі і життєві ідеали, великі людські пристрасті і почуття. Його мистецтво далеке від байдужого сприйняття навколишнього світу. Творчі ідеали Врубеля формувалися в суворих умовах того часу, у який йому випало жити, і він не міг уникнути його кричущих протиріч. Врубель не відмежовувався від дійсності, своїм мистецтвом відображав її, несучи в собі риси епохи.

Народився 5 березня 1856 року в Омську у родині військового юриста. Мешкав у Петербурзі, Саратові, Одесі, де займався малюванням із приватними вчителями та в мистецьких школах.
1874 року вступає до Петербурзького університету, а з 1880 року — вільний слухач Академії мистецтв.

Значна частина життя Врубеля пов'язана з Києвом, який він відвідував 1897, 1900, 1901 рр. Саме тут у повноті розкривається талант майстра: він виконує розписи Кирилівської церкви, робить ескізи живописного оздоблення Володимирського собору, які на жаль, були відхилені, вперше звертається до теми Демона. У Києві Врубель пише чимало своїх творів, серед яких «Гамлет і Офелія», «Демон», «Дівчинка на тлі персидського килиму», «Східна казка», «Воскресіння», «Натурниця в обстановці Ренесансу». З усіх-усюд художник повертається на береги Дніпра, і це зрозуміло, якщо згадати, що дружиною художника стала киянка, Надія Забіла.

1886 року в Женеві Врубель одружився з Н.І.Забілою, але вже 1902 року його спіткають перші напади психічної хвороби.

1910 року Великий художник закінчив свій земний шлях, поховали його у Петербурзі

Матеріали про життя і творчість

Алленов, М.М. Русское искусство Х — начала ХХ века: Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика / М. М. Алленов, О. С. Евангулова, Л. И. Лифшиц; Рецензенты  Г. Ю. Стернин, А. И. Комеч. — М.: Искусство, 1989. — 480 с.: ил. 

Алпатов, Михаил. Живописное мастерство Врубеля / Алпатов, Михаил, Анисимов, Григорий. — М.: Лира, 2000. — 232 с.: 32 фотоил. — Списик иллюстраций, рекомендованных М. Алпатовым: с.223; Список иллюстраций в книге: с.230.

Бенуа, Александр Николаевич. История русской живописи в ХIХ веке / Бенуа, Александр Николаевич; Сост., вступ. ст., коммент. В. М. Володарского. — М.: Республика, 1995. — 448 с.: ил.

Врубель: Альбом / Составитель  М. Ю. Герман; Авторы каталога А. А. Гайдук, Н. А. Сеньковская, Т. В. Свенторжецкая, Н. И. Уварова. — Ленинград: Аврора, 1989. — 264 с.: ил. 

Врубель: Переписка, воспоминания о художнике / Составитель  Э. П. Гомберг-Вержбинская, Ю. Н. Подкопаева. — М., Ленинград: Искусство, 1963. — 364 с.: ил. 

Государственная Третьяковская галерея: История и коллекции / Под ред. И. И. Никоновой. — М.: Искусство, 1986. — 448 с.: іл.

Даниель, Сергей. От иконы до авангарда: Шедевры русской живописи / Даниель, Сергей. — Санкт-Петербург: Азбука, 2000. — 368 с.: ил.

Дмитриева, Нина Александровна. Врубель: Жизнь и творчество / Дмитриева, Нина Александровна; Художник  С. Мухин. — М.: Детская литература, 1988. — 143 с.: ил. 

История русского искусства: Учебник. Т. 2; Кн. 2 : Искусство конца ХІХ — начала ХХ века / Под редакцией М. Б. Милотворской. — М.: Изобразительное искусство, 1981. — 288 с.: ил. — Ил: с. 216

Киевский музей русского искусства: Фотопутівник. — К.: Мистецтво, 1986. — 159 с.

Кирилловская церковь: Фотоальбом / Под ред.Колосветової, Л.В. — К.: Мистецтво, 1977. — 28 с.: ил. — (В пер.) 1-30. Театральная энциклопедия. Т.1 / Гл.ред.П.А.Марков. — Т.I.А-Глобус. — М.: Сов.энциклопедия, 1961. — 1152 с.

Кузьмин, Николай Васильевич. Давно и недавно / Кузьмин, Николай Васильевич. — М.: Советский художник, 1982. — 527 с.

Лавров, Дмитро Андрiанович. «Святий Київ наш великий…»: Збiрник мистецьких роздумiв / Лавров, Д. А. — К.: Криниця, 2002. — 152 с.

Михаил Врубель / Под ред. Германа, М.Ю. — Л.: Аврора, 1989. — 264 с.: ил. 

Mikhail Vrubel = Михайло Врубель / Под ред.Германа, М.Ю. — Л.: Аврора, 1985. — 260 с.: ил.

Островский, Григорий Семенович. Рассказ о русской живописи / Островский, Григорий Семенович; Рецензенты  С. Г. Капланова, О. И. Сопоцинский. — М.: Изобразительное искусство, 1987. — 360 с.: ил. 

Панорама искусств-77: Науч.-попул.сб. — М.: Сов.художник, 1978. — 311 с.: ил. 

Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл.ред. В. М. Полевой; Ред.кол.: В. Ф. Маркузон, Д. В. Сарабьянов, В. Д. Синюков(зам.гл.ред.). — Кн.I. А-М. — М.: Сов.энциклопедия, 1986. — 447 с.: ил.

Сарабьянов, Дмитрий Владимирович. История русского искусства конца ХІХ — начала ХХ века: Учебное пособие / Сарабьянов, Дмитрий Владимирович; Рецензент  Г. Г. Поспелов. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — 320 с.: ил.

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы / Сарабьянов Дмитрий Владимирович. — М.: Искусство, 1989. — 294 с.: ил. 

Суздалев, Петр Кириллович. Врубель / Суздалев, Петр Кириллович; Под ред.Портновой, О.Н. — М.: Советский художник, 1991. — 368 с.: ил. 

Суздалев, Петр Кириллович. Врубель и Лермонтов / Суздалев, Петр Кириллович; Под ред.Портнової, О.Н. — М.: Изобразительное искусство, 1980. — 240 с.: ил. 

Суздалев, Петр Кириллович. Врубель: Личность. Мировоззрение. Метод / Суздалев, Петр Кириллович; Рецензенты: С. Г. Капланова, Ю. Ф. Поляков. — М.: Изобразительное искусство, 1984. — 480 с.: ил.

Суздалев, Петр Кириллович. Врубель: Проблемно-монографическое исследование / Суздалев, Петр Кириллович; Рецензент  М. А. Алленов; Составитель  М. Ф. Кисилев. — М.: Советский художник, 1991. — 368 с.: ил. 

Театральная энциклопедия. Т.1 / Гл.ред.П.А.Марков. — Т.I.А-Глобус. — М.: Сов.энциклопедия, 1961. — 1152 с.: ил.

Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка / Ж. Кассу, П. Брюнель, Ф. Клодон и др.; Науч. ред. и авт. послесл. В. М. Толмачёв; Пер. с фр. — М.: Республика, 1998. — 429 с.: ил.


Царівна-Лебідь. Масло, 1900

Бібліографічний список статей з періодичних видань

Ангелы и демоны: В 2006 году исполняется 150 лет со дня рождения Михаила Врубеля и 120 лет его шедевру «Девочка на фоне персидского ковра». В Киеве двойной юбилей будет отмечен выставкой «Демон и ангел» / Подготовила  И. П.// ELLE. — 2006.- № 4. — С. 50.Про виставку у Музеї Російського мистецтва «Демон та Ангел» — до 150 річчя від дня народження Михайла Врубеля

Белов, Д. Я пел под его росписями: В столичном музее русского искусства открылась выставка, посвященная 150-летию Врубеля/Д.Белов // Киев. ведомости. — 2006. — 20 марта (№ 58). — С.16.

Бернаскони, Е. Синдром гениев: В тайну гениальности, которую веками пытались постичь люди, проникли японские ученные. Они раскрыли причину синдрома Марфана — редкого наследственного недуга, порождающего в основном людей, одаренным высоким интеллектом: Дослідження японських вчених, властивості геніальності людей/Е.Бернаскони // Столичные новости. — 2004. — 20 — 26 лип. (№ 28). — С.17.

Герасимчук, В. Фрески Кирилівської церкви врятовані: Під час реставрації зроблено археологічне відкриття / В. Герасимчук// День. — 2005.- 15 груд.(№ 232). — С.2. Під час реставраційних робіт було зроблено археологічне відкриття: виявлено оригінальні фундаменти прибудов до Кирилівської церкви — XII та XVII століть

Ершов, А. Михаил Врубель: «Какой же красивый, однако, город…»: В марте исполнилось 148 лет со дня рождения великого художника Михаила Врубеля. Звание «великий» присвоено ему давно, и никакие перемены во вкусах не могут его отменить. А начиналась его самостоятельная художественная жизнь в Киеве: Діяльність і твори художника, огляд творчого життя/А.Ершов // Бизнес. — 2004. — № 13. — С.80 — 82.

Констанинова, К. Музейна тріщина: Директор Київського музею російського мистецтва Юрій Вакуленко: «Маріїнський палац повертає наші шедеври» / К. Констанинова// Дзеркало тижня. — 2006.- 15-21 квіт. (№ 14). — С. 16.Інтерв'ю з директором музею російського мистецтва Юрієм Вакуленко про особливості проведення унікальної виставки Врубеля, а також про поточні музейні справи

Куроленко, Н. Легенда о любви: На цій неділі виповнилось 150 років з дня народження видатного художника Михайла Врубеля/Н.Куроленко // Киев. ведомости. — 2006. — 11 марта (№ 51). — С.11.

Малак, Н. Вестник иных миров: Исполняется 150 лет со дня рождения Михаила Врубеля: Про російського художника Михайла Олександровича Врубеля/Н.Малак // Известия. Украина. — 2006. — 16 марта (№ 45). — С.10.

Савченко, О. Демон росписи: Один из величайших художников мира сформировался в Киеве: М. Врубель/О.Савченко // Киев. ведомости. — 2004. — 1 июля (№ 136). — С.8 — 9.

Стативка, Б. Фатальний образ / Б. Стативка// Культура і життя. — 2006.- 22 берез.(№ 11-12). — С. 2. Стаття присвячена творчості Михайла Врубеля (До 150-річчя з дня народження)

Янковая, О. «Очарована, околдована…»: Михаил Врубель Царевна-Лебедь. 1900г. Государственная Третьяковская галерея Москва / О. Янковая// Натали. — 2006.- № 1. — С.110-111.Дещо з історії створення картини «Царівна-Лебідь»

Тематичний покажчик Інтернет — сайтів

http://vrubel.narod.ru/ ВрубельВрубель — Биография и Галерея Врубель — Биография и Галерея Биографический очерк и Произведения

http://www.silverage.ru/paint/vrubel/vrubel_bio.html Михаил Врубель, живопись, Мир искусства

http://www.peoples.ru/art/painter/vrubel/ Михаил Врубель (Mihail Vrubel) биография, фотографии и жизнь

http://www.hronos.km.ru/, http://hronos.km.ru/biograf/vrubel Проект розрахований на знайомства з світовою історією та культурою

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Допоможіть молодіжній бібліотеці

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці - Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки): (044) 288-23-36

ВГОРУ