Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою МСМБ було приємним, цікавим та корисним для вас. Будь ласка, допоможіть нам зробити бібліотеку ще краще, дайте відповідь на декілька питань.
Останнє оновлення: 21.08.2019 р.

«Бібліограф, письменник, культурний діяч»

/До 110 - річчя Валеріана Підмогильного/

Зміст

Від укладача

Шановні користувачі !

Пропонуємо ознайомитись з матеріалами, присвяченими талановитому і цікавому українському прозаїку 20-х років ХХ століття – Валер'яну Підмогильному. Цей покажчик – спроба альтернативного бібліографічного путівника його творчості. Особливу увагу зверніть на подану вебліографію. Обширно представлена вона (Обширна вебліографія) допоможе вам заглибитись у аспекти діяльності та особистість Валер'яна Підмогильного на новому рівні.

Валерiан Пiдмогильний (1901-1937)

http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/pidmohylnyy1.txt

Твори В.Підмогильного

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Історія пані Ївги [Текст]: Оповідання, повість: Для серед. та старш. шк. віку / Підмогильний, Валер'ян Петрович; Передм. та прим. В.Коцюка; Худож. О.Набока. - К.: Веселка, 1991. - 173 с

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Місто [Текст]: Роман та оповiдання: Для ст. шкiльного вiку / Підмогильний, Валер'ян Петрович ; Худ. оформ. Н.Соснiної. - К.: Веселка, 1993. - 351 с.: iл. - (Шкiльна б-ка). - Шевчук, В. Екзистенцiальна проза Валер'яна Пiдмогильного: с.5.

Підмогильний, Валеріян. Місто: Роман / Підмогильний, Валеріян; Видано Українською вільною Академією Наук у США і Науковим Товариством Ім. Шевченка В Америці за матеріяльною допомогою Східно-Європейського Фонду. - Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1954. - 301 с.

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Невеличка драма [Текст]: Роман, повісті / Підмогильний, Валер'ян Петрович; Передм. К.П.Фролової; Худож. В.І.Хворост. - Дніпропетровськ: Промінь, 1990. - 326 с.

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Оповідання, повість, романи [Текст] / Підмогильний, Валер'ян Петрович; Передм., упоряд. та прим. В.О.Мельника; Худож. І.Г.Динник. - К.: Наукова думка, 1991. - 800 с.

Література про В.Підмогильного

Гроно нездоланих спiвцiв [Текст]: Лiтерат. портрети укр. письменникiв ХХ ст., твори яких увiйшли до оновлених шк. програм: Навч. посiб. / Упоряд. В.I.Кузьменко. - К. : Укр. письменник, 1997. - 288 с.

Досвід кохання і критика чистого розуму : Валер'ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій / Упоряд. О.Галета. - К.: Факт, 2003. - 432 с

Історія української літератури XX століття [Текст]: Навчальний посібник. Кн.1: 1910-1930-ті роки / Під ред. В.Г.Дончика, В.П.Агеєвої, Ю.І.Ковальова. - К.: Либідь, 1993. - 784с.

Живиця [Текст]: Хрестоматiя української літератури ХХ ст. у 2-х кн. Кн.1 / За ред. М.М.Конончука; Упорядк. М.М.Конончука, Н.І.Бондар, Т.І.Конончук; Вступ. ст. П.П.Кононенка. - К.: Твiм iнтер, 1998. - 720 с.

Лавріненко, Юрій. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія-проза-драма-есей / Лавріненко, Юрій; Упорядкув., передм., післям. автора; Післямова Є.Сверстюка. - П'яте видання. - К.: Смолоскип, 2007. - 976 с

Нові імена в програмі з української літератури [Текст]: Посібник для вчителя / Упоряд. В.Я.Неділько. - К.: Освiта, 1993. - 351 с

Павличко, Соломiя Дмитрiвна. Теорія лiтератури [Текст] / Павличко, Соломiя Дмитрiвна; Упоряд. В.Агеєва, Б.Кравченко. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 680 с.

Смолич, Юрій Корнійович. Твори у 8-ми т. [Текст]. Т.7: Розповіді про неспокій: Художньо-публіцистичні оповідання та нариси / Смолич, Юрій Корнійович; Упорядк. О.Г.Смолич; Під ред. та прим. К.П.Волинського; Худож. С.П.Савицький. - К.: Видавництво художньої літератури "Дніпро", 1986. - 702 с.

Тарнавський, Максим. Між розумом та ірраціональністю: Проза Валер'яна Підмогильного / Тарнавський, Максим. - К.: Пульсари, 2004. - 232 с.

Усі письменники і народна творчість: Довідник. - К.: Майстер-клас, 2008. - 864 с.

Українська лiтература. 10 клас: Валер'ян Пiдмогильний. - К.: Всеувито, 2001. - 72 с.

Хрестоматія української літератури ХХ століття [Текст]: Життя і творчість / Упоряд. Є. В. Федоренко, П. Маляр. - 2-ге, доп. й перероб. - Нью-Йорк: Видавництво Шкільної Ради при УККА, 1997. - 400 с.

Бібліографія статей з періодичних видань

(подана у зворотній хронології

2011

Рижков В. Письменник із покоління, що билося під Крутами [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/302351: до 110-річного ювілею Валер'яна Підмогильного стали відомі нові факти з його біографії / В. Рижков // День. - 2011. - 4 лют.(№19-20). - Забуті сторінки життя одного з найталановитіших представників Розстріляного Відродження стали відомі завдяки пошукам дніпропетровського журналіста й краєзнавця Миколи Чабана. Про це він розповів «Дню» напередодні ювілею письменника

2010

Рижков, Вадим. «Любити можна лише те, що знаєш» [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/301504 : Микола Ч абан про те, як він відкриває Україну / Рижков, Вадим // День. - 2010. - 2 лип. (№114). До піввікового ювілею Миколи Чабана в Дніпропетровську було видано бібліографічний довідник, у якому зазначено півтори тисячі позицій - від товстелезних видань до газетних статей. Про долю діячів «розстріляного Відродження» в інтерв'ю з Миколою Чабаном. Виявилося, що існує ціле покоління забутих людей нашого краю - представників інтелігенції, які активно діяли в 20—30-і роки ХХ ст., але загинули в період сталінських репресій. Перш за все йдеться про нашого земляка Валер'яна Підмогильного

2008

Гонський В. Голодомор у Києві [Текст] / В. Гонський // Дзеркало тижня. - 2008. - 2 лют.(№4). - С. 21. У деяких дослідженнях про Голодомор повідомляється, що в містах його майже не було. Навіть у підсумковому документі Спеціальної міжнародної комісії Конгресу США з вивчення голоду 1932 - 1933 рр. в Україні у складі найвизначніших фахівців із семи країн (зокрема професор, полковник Дж.І.А. Дрейпер, колишній британський обвинувач на Нюрнберзькому трибуналі, професор Р.Левене, екс-президент Апеляційного суду Аргентини та ін.) стверджувалося, що «…містам та селищам у переважній більшості вдалося уникнути голоду…». На жаль, це не зовсім так. А що було в нашому Києві? Як це святе місто пережило той страшний геноцид?

Лепьохін, Євген. Психологізм, та історизм в оповіданні "Собака" В. Підмогильного й новелі "Зрадлива жінка" А.Камю [Текст] / Лепьохін, Євген // Дивослово. - 2008. - №12. - С. 48 - 50. Альберт Камю знаний і як мислитель, і як письменник. Його літературні твори відображають його погляди на устрій життя, людину, природу, взаємодію живої і неживої матерії. Це саме можна сказати і про В.Підмогильного - тільки з тією відмінністю, що український митець не був філософом. Спільним для обох письменників було шукання стилю

Пшеничний, Юрій. Куля №188 [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/256544/: о стання путь Валер'яна Підмогильного / Пшеничний, Юрій // День. - 2008. - 7 лист.(№202). - С. 8. 3 листопада виповнюється 71 рік з того дня, коли трагічно обірвалося життя нашого земляка, видатного українського письменника, засновника української перекладацької школи, одного з яскравих представників покоління розстріляного Українського Відродження Валер'яна Петровича Підмогильного. Творчість Підмогильного - це одна з найяскравіших сторінок не тільки української, а й європейської літератури. Він визнаний майстер жанру психологічної прози. Письменник талановито передав епоху, в якій жив і творив. Валер'ян Підмогильний любив місто, він був письменником-урбаністом. Його доля і творчий шлях пов'язані з трьома найбільшими містами України - Катеринославом, Києвом і Харковом. Ці міста і їхні мешканці змальовані на сторінках його творів

2007

Деркач, Лариса. Трансформація подорожі міфологічного героя у структурі наративної моделі "Міста" В.Підмогильного [Текст] / Деркач, Лариса // Слово і час. - 2007. - №4. - С. 12-18.

2005

Тимків Н. Інтелектуальні і моральні засади життя Степана Радченка [Текст]: образ головного героя роману Валер'яна Підмогильного "Місто" з точки зору авторської позиції / Н. Тимків // Дивослово. - 2005.- №10. - С. 24-30.

2001

Левінець, Петро. Проза великого Міста [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/60074 : 2 лютого - 100 років з дня народження Валер'яна Підмогильного / Левінець, Петро // День. - 2001. - 6 лют.(№23). Його переклади з французької класиків А.Вольтера, Д.Дідро, В.Гюго, О.Бальзака, А.Доде, Г.Мопасана, П.Меріме, А.Франса можна вважати повноцінною школою, довершеним художнім перекладом, що ще наприкінці 20-х років зробив академік О.Білецький, заявивши: «Ними може пишатись українська література». Валер'ян видав свою першу книжку оповідань у дев'ятнадцять років, показавши себе вже тоді доволі зрілим прозаїком, зухвало ознаменувавши її назвою: «Твори. Том I». Самі твори датувались двома роками раніше, тобто були написані у сімнадцятирічному віці. З цієї збірки розпочалась письменницька діяльність юнака, що обірвалась невиправно рано - коли йому не було і 40. Відомості про точну дату смерті суперечливі

Вебліографія про Валеріана Підмогильного

Твори В. Підмогильного

Підмогильний В. Комуніст: Оповідання. Місто: Роман. Невеличка драма: Роман. Повість без назви...: Повість / Е-бібліотека "Чтиво" http://chtyvo.org.ua/ukr/pidmohylnyy.htm

Підмогильний В. Прозові твори. http://www.tochka.org.ua/R7.php

Валеріан Підмогильний на Українському інформаційному порталі "Точка літературного кипіння". Роман "Місто". Оповідання: "Комуніст", "Проблема хліба", "Iсторiя панi Ївши", "Третя революція".

Підмогильний В. Твори: Iсторiя панi Ївши. Проблема хліба. Третя революція. http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/

Підмогильний В. Гайдамака: Оповідання http://pavlogradruth.narod.ru/HTML/Biblioteka/gajdamak.html

Підмогильний В. Іван Левицький-Нечуй. (Спроба психоаналізу творчості). Життя й революція. 1927, 9: 295-303. http://www.utoronto.ca/elul/Nechui/nech-psyx.html

Підмогильний В. Комуніст: Оповідання http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=2697

Підмогильний В. Місто: Роман http://www.utoronto.ca/elul/Pidmohylnyi/Misto/index.html

Література про життєвий та творчий шлях В. Підмогильного

Біографія - Валеріан Підмогильний http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=2290

Валеріан Підмогильний. Біографія. http://www.tochka.org.ua/R7.php

Валерiан Пiдмогильний (1901-1937): Біографія http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/

Валеріян Підмогильний. 1901 - 1937 http://www.utoronto.ca/elul/Pidmohylnyi/ Україністика на торонтонському університеті.

Підмогильний Валер'ян. Життя та творчість http://ukrlib.com.ua/bio/printzip.php?id=250

Підмогильний Валеріан Петрович http://history.franko.lviv.ua/IIp_1.htm

Підмогильний Валеріан Петрович (1901-1937) http://mincult.gov.ua/

Підмогильний Валер'ян Петрович: Вікіпендія href="http://uk.wikipedia.org

Валер'ян Підмогильний як передтечiя екзистенцiалiзму: Реферат http://roman-chuk.narod.ru/1/Pidmogilnij.htm

Життєвий шлях Валерія Підмогильного: реферат http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=25548

Життя і творчість Валер'яна Підмогильного: Реферат http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=27844

Бедзик Ю. Дім сумних спогадів: До 100-літнього ювілею Валеріана Підмогильного http://www.zn.kiev.ua/nn/show/328/29374/

Костюк Г. Валер'ян Пiдмогильний http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/4.htm

Мороз-Стрiлець Т. Університет на домуКостюк Г. Валер'ян Пiдмогильний http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/4.htm

Мороз-Стрiлець Т. Університет на дому http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/3.htm

Спогади про В. Підмогильного

Писатели, поэты и философы в Соловецком концлагере. Заключенный Валерий Пидмогильный - выдающийся украинский писатель. http://www.solovki.ca/camp_20/pidmogilni.htm

Про творчість В. Підмогильного

Автореферати дисертацій, присвячені творчості В. Підмогильного в електронному каталозі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/[in=_scripts/ep.in]

Ганошенко Ю. Ритуально-міфологічна семантика зустрічі в романі В.Підмогильного "Невеличка драма" http://www.zsu.zp.ua/99/l-article.php?item=44

Дробот I. "Темний континент" Валер'яна Пiдмогильного http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/7.htm

К.С. Дуб. Психограма новели В. Підмогильного "Ваня" http://www.geocities.com/katz_us_il/dks/kd-5.html

Досліджується психологічне навантажения новели на макроструктурному piвнi.

Ізосімова С. Еволюція стилю Валер'яна Підмогильного у романі "Місто" та повісті "Остап Шаптало". http://www.ktf.franko.lviv.ua/~vivat/book2.html

Костюк Г. Валер'ян Пiдмогильний http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/4.htm

Лічман Т. Проблема маргінального суспільства у романі В. Підмогильного "Місто" http://www.ktf.franko.lviv.ua/~vivat/book2.html

Мельників Р. Анотація на книгу М. Тарнавського. http://www.utoronto.ca/tsq/07/melnikiv07.shtml

Тарнавський Максим. Між розумом та ірреальністю: Проза Валер'яна Підмогильного/ Пер. з англ. В.Триліс. - Київ: Університетське видавництво "Пульсари", 2004. - 232 с.

Шевчук В. Екзистенціальна проза Валер'яна Підмогильного http://pavlogradruth.narod.ru/HTML/Pusmen/pidmog.htm

Хамедова О. Оповідання "Ваня" В. Підмогильного у світі психоаналітичної теорії З. Фройда. http://www.ktf.franko.lviv.ua/~vivat/book2.html

Дніпропетровщина і В. Підмогильний

Виставка сучасного мистецтва "Обличчя великого міста": до днів пам'яті видатного українського письменника Валер'яна Підмогильного (м. Дніпропетровськ) http://artvertep.dp.ua/bills/283.html

Гений места. Чапли. http :// www . realnest . com . ua / information / articles /235

Історія міста Дніпропетровська http://rada.dp.ua/history.html

Літературно-мистецька виставка "Вир": до днів пам'яті видатного українського письменника Валер'яна Підмогильного (м. Дніпропетровськ) http :// artvertep . dp . ua / bills /282. html

Пидмогильный Валериан: Выдающиеся люди города и края http :// gorod . dp . ua / tema / persons /? pageid =252

Інтернет-ресурси

http://www.umoloda.kiev.ua- сайт газети «Україна молода»

http://www.ukurier.gov.ua- сайт газети «Урядовий кур ` єр»

http://www.golos.com.ua- сайт газети «Голос України»

http://www.silskivisti.kiev.ua- сайт газети «Сільські вісті»

http://www.kp.ua- сайт газети «Комсомольская правда »

http://www.korrespondent.net- сайт часопису «Корреспондент»

http://www.day.kiev.ua- сайт газети «День»

http://www.dt.ua- сайт Міжнародного суспільно-політичного тижневика «Дзеркало тижня»

http://kreschatic.kiev.ua- сайт газети київської міської ради «Хрещатик»

http://www.vechirnij.kiev.ua- сайт газети «Вечірній Київ»

http://internet-centr.dp.ua- сайт - Інтернет-Центр Дніпропетровської Центральної міської бібліотеки

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Допоможіть молодіжній бібліотеці

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці - Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки): (044) 288-23-36

ВГОРУ