Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою МСМБ було приємним, цікавим та корисним для вас. Будь ласка, допоможіть нам зробити бібліотеку ще краще, дайте відповідь на декілька питань.
Останнє оновлення: 23.08.2019 р.

Спека, вода, здоров'я: проблеми виживання

„Прісна вода – це безцінний скарб. Без неї ми неспроможні прожити. І її нічим не заміниш. До того ж водні ресурси вкрай вразливі: діяльність людини згубно позначається на кількості і якості запасів прісної води”

       Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН

Проблема питної води ще ніколи не стояла так гостро як сьогодні. Тема захисту й збереження планетарних запасів питної води проголошена ООН найголовнішим завданням Тисячоліття. І дійсно, з початку ХХІ століття 2 млрд. осіб проживають  у місцевостях, де прісну воду міряють на краплини.

Але й там, де сьогодні прісної води ще нібито достатньо, запаси її невблаганно вичерпуються. Навіть у багатоводній Західній Європі 100 млн. людей не може споживати якісну питну воду.

Причини вичерпання запасів питної води полягають у надмірному споживанні води заради зростання рівня життя і прибутків, у нещадному втручанні у літосферу Землі, у надмірному забрудненні вод, у винищенні рослинного покрову, у недосконалих технологіях водокористування, водоспоживання й водоочищення, а також у швидкому зростанні народонаселення в остан­ні десятиріччя. Так, на початку нашої ери на всій планеті проживало 200 млн. осіб. Приблизно через 18 століть, а точніше у 1830 p., населення планети ста­новило 1 млрд.. Тобто такої кількості населення планети досягло приблизно за 1 млн. років існування людської ци­вілізації.

Зростання його чисельності до 2 млрд. досягну­то через 120 років, а третій мільярд – через 32 роки (1960). Через 15 років (у березні 1976 р.) кількість насе­лення Землі становила 4 млрд. осіб, п'ятий мільярд було досягнуто на початку 1989 p., тобто менше ніж за 13 ро­ків, шостий мільярд – за 11 років (у 2000 p.), а до кін­ця 2100 р. чисельність населення стабілізується на рівні 12–13 млрд.

Щоб прогодувати, одягнути, забезпечити житлом нев­пинно зростаючу кількість населення, необхідно постійно нарощувати виробництво промислової та сільськогоспо­дарської продукції, збільшувати обсяг видобування корис­них копалин тощо. Внаслідок цього поступово вичерпу­ються природні ресурси, зокрема запаси питної води, підвищується середня температу­ра на Землі, забруднюється навколишнє середовище. 

Проблемою є і те, що у світі склався такий спосіб життя, який не обмежується лише задоволенням базових потреб людей, а стимулює гонитву за споживанням дедалі більшої кількості благ і товарів.

На планеті виникло небезпечне суспільство споживачів, яке існує за рахунок нещадного пограбування природних багатств, зокрема, й водних ресурсів. На задоволення безмежних потреб суспільства споживання працює наука, культура, промисловість. Ідеології необмеженого споживання служить велика політика і економіка світу. За це доводиться розплачуватися планетарними запасами прісної води і сьогодні на планеті є поруч спрага і водне марнотратство, відчай і водний комфорт. Через нестачу питної води у кінці ХХ – початку ХХІ століття у світі кожні 8 секунд помирала 1 дитина.

У висновку доповіді ООН  «Вода і сталий розвиток світу», яку було представлено 20 березня 2015 року у Нью-Делі (Індія) напередодні Всесвітнього дня води, зазначається, що якщо ситуація не зміниться, то 2030 року глобальний дефіцит водних ресурсів на планеті досягне 40%.

У XVIII-XIX століттях війни відбувалися за територію чи земельні володіння. В XX столітті – за право контролювати нафту та газ. У ХХІ столітті війни відбуватимуться за право контролювати не землю, нафту, або газ, а за прісну воду.

За останні 50 років на нашій планеті вже відбулося понад 500 конфліктів між країнами у зв'язку з нестачею води, 21 з яких – із застосуванням зброї.

Глобальна водна криза не оминула й Україну. Детальніше про цю проблему ви можете дізнатися переглянувши презентацію  «Обережно: неякісна вода!», з циклу «Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення».

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Допоможіть молодіжній бібліотеці

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці - Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки): (044) 288-23-36

ВГОРУ