Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою МСМБ було приємним, цікавим та корисним для вас. Будь ласка, допоможіть нам зробити бібліотеку ще краще, дайте відповідь на декілька питань.
Останнє оновлення: 23.08.2019 р.

«Слов’янське коріння Нобелівських лауреатів»

(до 110-ї річниці заснування Нобелівської премії)

Нобелівська премія присуджується щорічно за досягнення у таких галузях: фізики, хімії, медицини і фізіології, економіки, літератури, премії миру.

Понад 30% усіх Нобелівських лауреатів мають слов’янське коріння. Інтелект - слово латинське (intellectus) і означає розум, розумові здібності. За цим показником слов’яни найбагатші.

У запропонованих вам книгах міститься цікава інформація про видатних і талановитих вчених-слов’ян, які були удостоєні цієї високої нагороди, зокрема про періоди їх життя і творчості.

Вперше публікуються нові документи – щоденникові записки, листи, спогади про лауреатів премій. В книгах представлені портрети, багато з яких є рідкісними і теж публікуються вперше.

Читайте і дізнавайтесь багато цікавого!

 
 

 

 
 

 

Мусский, Сергей Анатольевич.

Сто великих нобелевских лауреатов [Текст] / Мусский, Сергей Анатольевич. - М. : Вече, 2006. - 480 с. : ил. - (100 великих).

Книга розповідає про самих видатних нобелівських лауреатів минулого століття, серед яких: Павлов, Ландау, Капіца, Бунін, Шолохов, Пастернак, Бродський, Сахаров, Солженіцин та ін.

 
 

 

Лауреаты Нобелевской премии [Текст] : Энциклопедия: в 2-х кн. / Отв. ред. Е.Ф.Губского. – М. : Прогресс, 1992. – 1636 с. : портр.

Енциклопедія містить 564 біографічні ілюстровані статті, присвячені найвидатнішим вченим та громадсько-політичним діячам, а також організаціям, яким у період 1901–1986 рр. присуджено найпрестижнішу в світі премію, серед яких і лауреати слов’яни.

 
 

 

Лавров В.

Холодная осень [Текст] : Иван Бунин в эмиграции (1923-1953): Роман-хроника / В. Лавров. - М. : Молодая гвардия, 1989. - 384 с. : ил.

У книзі детально розповідається про життя лауреата Нобелівської премії Івана Буніна, зокрема його перебування в еміграції, вперше публікуються нові документи – щоденникові записки, його листи, спогади про нього.

(Лауреат Нобелівської премії з літератури у 1933р. “за строгу майстерність, з якою він розвиває традиції російської класичної прози”)

 
 

 

Пастернак Б.

Стихотворения и поэмы [Текст] : В 2-х т. Т.1 / Б. Пастернак. - Л. : Советский писатель, 1990. - 504 с. : ил., портр. - (Б-ка поэта. Большая серия; 3-е изд.)

Видання включає усі відомі (на той час) віршовані твори Б.Л. Пастернака, лауреата Нобелівської премії з літератури 1958 року “за значні досягнення в сучасній ліричній поезії, а також за продовження традицій великого російського епічного роману”/

 
 

 

Шолохов М.

Собрание сочинений в 7-ми т. [Текст] . Т.1 : Рассказы (1923-1925 гг.) / М. Шолохов. - М. : Молодая гвардия, 1956. - 351 с. : портр.

Видання включає авторське надбання М.О. Шолохова – розповіді, завершені романи, нариси, статті, виступи. Особливістю добірки є участь автора у підготовці цієї редакції.

(М. О. Шолохов - Лауреат Нобелівської премії з літератури у 1965р. “за художню силу і цілісність, з якою, у його епопеї Дон, він дав вираз історичному етапу у житті російського народу”)

 
 

 

Солженицын А.

Как нам обустроить Россию [Текст] : Посильные соображения / А. Солженицын. - Л. : Советский писатель, 1990. - 64 с.

Повернення до столипінських реформ або до земства в Російському Союзі, на думку Олександра Ісайовича Солженіцина, не розрадить «нашу густогнітючу атмосферу», однак стурбованість письменника не може не викликати читацького інтересу. Автор ніби-то запрошує: «Давайте шукати».

(О.І.Солженіцин - Лауреат Нобелівської премії з літератури у 1970р. “за його силу епічних оповідань, у яких він розвиває традиції російської літератури”)

 
 

 

Храмов Ю.А.

Физики [Текст] : Биографический справочник / Ю. А. Храмов. - М. : Наука,1983. - 400 с. : портр.

У довіднику надані відомості про життя і наукову діяльність близько тисячі двохсот фізиків минулого й сучасності, які зробили внесок у розвиток фізичної науки, серед яких нобелівські лауреати слов’яни – Ландау, Капіца, Франк, Тамм та ін. Наводиться бібліографія, що включає монографії, вибрані твори фізиків, їх наукові біографії, ювілейні та меморіальні статті. Довідник містить близько тисячі портретів, багато з яких є рідкісними та публікуються вперше.

 
 

 

Гернек, Фридрих.

Пионеры атомного века [Текст] : Великие исследователи от Максвелла до Гейзенберга / Гернек, Фридрих ; Пер. с нем. - М. : Прогресс, 1974. - 372 с. : ил.

Книга містить низку біографічних нарисів про вклад у створення сучасної фізики німецьких вчених кінця XIX та першої половини XX століть. Автор проводить дуже тонку і складну операцію по відновленню національної честі німецької науки. Адже під лозунгом збереження чистоти “германської фізики” вершився злочин проти істинної науки: тільки у період 1933 – 1938 рр. Німеччину змушені були покинути близько двох тисяч великих вчених.

 
 

 

Ливанова А.

Л.Д.Ландау [Текст] / А. Ливанова. - М. : Знание, 1978. - 192 с. - (Творцы науки и техники).

Академік Лев Давидович Ландау вважається легендарною фігурою в історії світової науки. Спадщина вченого настільки велика і різноманітна, що навіть важко уявити, як могла встигнути це зробити одна людина всього за 40 років. Про життєвий та творчий шлях талановитого фізика-універсала розповідає ця книга.

(Л.Д. Ландау -Лауреат Нобелівської премії з фізики у 1962р. ”за його піонерські теорії конденсованих середовищ й особливо рідкого гелію”.)

 
 

 

Кедров Ф.

Капица [Текст] : Жизнь и открытия / Ф. Кедров. - М. : Московский рабочий, 1979. - 152 с. : ил., портр.

У книзі розповідається про видатного радянського фізика Петра Леонідовича Капицю: його життєвий шлях.

(П.Л. Капіца - Лауреат Нобелівської премії з фізики у 1978р. ”за його базові дослідження й відкриття у фізиці низьких температур”.)

 
 

 

Резерфорд- ученый и учитель [Текст] : К 100-летию со дня рождения / Под ред. П.Л.Капицы. - : Наука, 1973. - 216 с. : портр., фотоил.

Збірка включає останній публічний виступ вченого (1936), присвячений радіоактивності та побудови атому, а також спогади про вченого Нільса Бора, лаборанта Резерфорда В. Кея, інших колег Резерфорда.

 
 

 

Вацуро Э.Г.

Учение И.П.Павлова о высшей нервной деятельности : Пособие для преподавателей биологии средних школ / Э. Г. Вацуро. - М. : Учпедгиз, 1955. - 160 с. : ил., портр.

Книга містить систематичне положення вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність тварин і людини. Викладення ведеться як в науковому, так і філософському аспектах, окреслений блок питань, значущих для теорії та практики педагогіки.

(І.П.Павлов - Лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології у 1904р. ”за роботу з фізіології травлення”.)

 
 

 

Павлов И.П.

Избранные произведения [Текст] / И. П. Павлов ; Комментарии и примечания В.ВСтроганова и Г.Д.Смирнова. - М. : Политиздат, 1951. - 583 с. : портр.

З ім’ям І. П. Павлова пов’язана нова епоха в такій важливій сфері людського знання, як фізіологія. Збірка містить основні праці вченого, суспільно-наукові виступи, лекції, бесіди

 
 

 

Могилевский, Б.

И.И.Мечников [Текст] : Повесть о трудах и днях великого русского биолога / Б. Могилевский. - Л. : Детгиз, 1950. - 288 с.

Книга містить розповіді про життєвий шлях вченого, ілюстрована фотографіями.

(І.І.Мечников - Лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології у 1908р. “за праці про імунітет”).

 
 

 

Мечников, И.И.

Избранные биологические произведения [Текст] / И. И. Мечников. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1950. - 798 с. - (Классики науки).

До видання включені найбільш вагомий біологічний твір вченого («Очерк вопроса о происхождении видов»), а також цикл лекцій, прочитаних вченим в інституті Пастера.

 
 

 

Нобелевские лауреаты ХХ века [Текст] : Экономика : Энциклопедический словарь / Авт.-сост. Л.Л. Васина. - М. : РОССПЭН, 2001. - 336 с. : ил.

Видання містить добірку біографічних нарисів про 46 лауреатів Нобелівської премії з економіки за 1969 – 2000 рр. В них розкривається своєрідність життєвого шляху, неповторний індивідуальний облік та унікальний вклад кожного лауреата у світову економічну науку та господарську практику.

 
 

 

Институт истории естествознания и техники АН СССР; Сектор истории техники и естествознания Института истории АН УССР.

История отечественной математики [Текст] : В 4-х томах. Т. 4 Кн.2 : Основные направления математики в СССР / Отв. ред. И.З.Штокало. - К. : Наукова думка, 1970. - 668 с. : ил.

Чотиритомне видання, підготовлене великою групою спеціалістів, розкриває хід розвитку вітчизняної математики і математичних знань в динаміці та зв’язку з соціально-економічним та культурним розвитком країни: перший та другий томи охоплюють період до 1917 р., третій та четвертий – з 1917 р. до сімдесятих років.

 
 

 

Очкурова, Оксана Юрьевна.

50 гениев, которые изменили мир [Текст] / Очкурова, Оксана Юрьевна, Щербак, Геннадий Владиславович, Иовлева, Татьяна Васильевна. - Харьков : Фолио, 2005. - 510 с. : ил. - (100 знаменитых).

Біографії геніїв, серед яких і нобелівські лауреати, часто насичені фактами, що свідчать про притаманну для них у буденному житті непрактичність, нерозуміння самих простих речей. Книга розповідає про творчість та особисту долю п’ятдесяти великих людей минулого і сучасності, які зробили вагомий внесок в галузях філософії та політики, науки і техніки, літератури і мистецтва.

Всі представлені книги є частиною фондів нашої бібліотеки, і ви можете їх отримати, відвідавши нас за адресаю: вул. Л.Толстого, 49, тел.: 288-30-12.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Допоможіть молодіжній бібліотеці

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці - Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки): (044) 288-23-36

ВГОРУ