Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою МСМБ було приємним, цікавим та корисним для вас. Будь ласка, допоможіть нам зробити бібліотеку ще краще, дайте відповідь на декілька питань.
Останнє оновлення: 23.08.2019 р.

Незалежна Україна: віхи історії

Той, хто не любить своєї країни, не може любити нічого! (Дж. Байрон).

Коли суспільство переживає кризу і відчуває загрозу розпаду, погляди людей звертаються до національної ідеї. Філософи й політики стверджують, що це потужний чинник консолідації народу. Бізнесмени наголошують, що національна ідея підвищує репутацію держави у світі - отже, посилює конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Військові бачать в ній джерело патріотизму й обороноздатності.

Українці - планетарна спільнота. Це великий скарб, адже в сьогоднішньому світі для вирішення національних проектів потрібні глобальні зусилля. Ми повинні бути всюди, але завжди залишатися єдиним народом. Для цього маємо телефони й Інтернет, для яких не існує відстаней та перешкод.

Та головний чинник нашої єдності - рідна земля, Ненька Україна. Це наша точка опори в бурхливому світі. Де б ми не перебували - тут наша колиска, наші предки, наша душа. Тут повинні навчатися і вдосконалюватися наші діти - тоді вони будуть українцями і їм не загрожуватиме жодна асиміляція на чужині. Українці мають бути господарями своєї землі. Тому нам потрібна українська держава. Така, щоб відповідала українському звичаю і викликам часу. Її місією має бути щастя українців, а воно досягається створенням умов для індивідуальної і етнічної самореалізації. Так нас навчали Григорій Сковорода і Тарас Шевченко.

Конституційна мета держави – щоб українці ставали багатшими, культурнішими й здоровішими, і щоб їх було все більше. Державою має керувати вибраний народом лідер, що несе персональну відповідальність за стан справ. Народ має бути просвіченим і озброєним. Це традиційний для України устрій.

Ми пропонуємо поглянути на нашу державу під різними кутами зору і створити власний образ України. Багатогранність висвітлення теми допоможе Вам в цьому.

http://www.president.gov.ua/ - Офіційне Інтернет представництво голови держави.
http://www.kmu.gov.ua/ – офіційний портал органів виконавчої влади України.
http://www.rada.gov.ua/ офіційний сайт Верховної Ради України.

Україна через призму історії

Україна: хронологія розвитку : З давніх часів до пізньої античності / Толстоухов, Анатолій Володимирович, Зубанов, Володимир Олександрович. - К.: КВІЦ, 2007. - 544 с. : Іл. - (. Т.1). - Література: с.538.
Украина-Европа: Хронология развития 1000-1500. Т.3 / Авторы, руководители проекта: А.В.Толстоухов; В.А.Зубанов. - К.: КВІЦ, 2007. - 560 с.: ил.
Україна віхи історії : Альбом; Історико-культурологичне видання
/ Авт.-упоряд.: В.Томазов; О.Ясь; Перемова В.Смолія. - К. : Мистецтво, 2003. - 432 с. : іл.
Енциклопедія історії України: У 5-ти т. Т.1: А-В / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.- К. : Наукова думка, 2005. - 688 с. : іл.
Енциклопедія Сучасної України. Т.1 / Національна академія наук України; Наукове товариство ім. Т.Шевченка; Координаційне бюро Енциклопедії сучасної України; НАН України; Гол. ред. колегія: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Романів О.М. - К. : Поліграфкнига, 2001. - 824 с. : іл.
Відейко, Михайло. Шляхами трипільського світу / Відейко, Михайло. – К. : Наш час, 2008. – 296 с. :  л.. – (Невідома Україна).
Трипільська культура не залишила після себе ні пірамід, ні величних храмів, ні камінних палаців та фортець. Всі свідчення про її існування понад 6 тисячоліть були сховані у землі. І лише у 2 половині 19 століття археологи відкрили її світові. У цій книзі ми дізнаємось як і коли виникла ця давня культура і хто такі трипільці, чим і як вони жили; про давні житла, храми, поселення, про перші ремесла та винаходи тих далеких часів та багато іншого.
Мицик, Вадим. За законом Світового ладу : Трипільська цивілізація і світогляд українського народу / Мицик, Вадим. - 328 с. : ил.
Про філософські аспекти Буття хліборобів Трипільської цивілізації, яка існувала у половині 6 тис. та в 1-их століттях 3 тисячоліття до нашої ери на землях від Дунаю до Дніпра, про духовно-господарський та космотворчий феномен пращурів, про розвиток Життя на засадах мірностей. Світогляду, про спільність образотворчої мови історичних культур і народної культури в Україні йдеться у праці відомого етнографа й археолога.
http://www.aratta-ukraine.com/ - Український національний Інтернет - портал "Арата Вікно в Україну" - приватний суспільно-політичний проект, метою якого є презентація України, як держави у світовому інформаційному просторі, формування у відвідувачів позитивного іміджу України.
http://www.vox.com.ua/ – загально інформаційний портал для українців - "Портал Українця".

Політичні і економічні аспекти розвитку держави

Права без обов'язків - то сваволя
(Леся Українка)

 
 

Декларація про державний суверенітет України [Текст]: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року. - К.: Політвидав України, 1990. - 8 с.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сессії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV. - К. : Юридична практика, 2006. - 512 с.
Конституцiя України: З офіційним тлумаченням конституційного суду України / Відповідальний ред. С.Б.Чехович. - К. : Ліра-К, 2006. - 96 с.
Фрицький, О.В. Конституційне право України: Підручник / О. В. Фрицький. - 2-ге вид., перероблене і доповнене. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 510 с.

Погорілко, Віктор. Конституційне право України: Підручник / Погорілко, Віктор, Федоренко,Владислав. - К. : Наукова думка, 2006. - 344 с.

Все починається з містики і все кінчиться політикою
(Ш. Пері)

 
 

Україна в ХХ столiттi [Текст]: Збiрник документiв i матерiалiв/ А.Г.Слюсаренко, В.I.Гусєв, В.Ю.Король. - К.: Вища школа, 2000. - 352 с. (Перелiк документiв)

Вперше друкується частина документів, які висвітлюють суспільно-політичний розвиток України у 1900 – 2000 роках. Три частини книги висвітлюють проблеми України в роки визрівання і творення незалежної держави, України за радянської доби, та сучасності.

 
 

Хрестоматія з історії держави і права України [Текст]: У 2-х тт.: Навчальний посiбник. Т.2: Лютий 1917 р.-1996 р. / За ред. В.Д.Гончаренка. - К.: Iн Юре, 2000. – 728 с.

Том 2 хрестоматії містить законодавство та інші матеріали, що характеризують державний механізм, галузі права в Україні з Лютневої (1917р.) демократичної революції і до 1996 р. Хрестоматія забезпечує поглиблене вивчення найважливіших проблем вітчизняної держави і права.

 
 

Кудряченко, Андрій.

Політична історія України ХХ століття [Текст]: Підручник для студ. вузів/ Кудряченко, Андрій, Калінічева, Галина, Костиря, Анатолій; Рец.: Ф.М.Рудич та інш. - К.: МАУП, 2006. - 696 с.

У пропонованому підручнику розглянуто характерні риси й практика політичної історії України ХХ ст. Викладено матеріали пов’язані з політичними процесами в Україні на різних історичних етапах, їх особливості, з’ясовано логіку і причинно-наслідковий зв’язок.

 
 

Касьянов, Георгій Володимирович.

Україна 1991-2007 [Текст]: Нариси новітньої історії/ Касьянов, Георгій Володимирович; Пер. О.Гейко. - К.: Наш час, 2007. - 432 с.: іл., фото. Книга подає широку панораму фактів та подій історії України після здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії – зрушення в політичній системі, становлення структур державної влади, побудова нації, проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, в моделях соціальної поведінки.

Українська державницька ідея : Антологія політичного традиціоналізму / Укладання та передм. О.Шокало, Я.Орос; Біогр. довідки О.Шокало. - К. : МАУП, 2007. - 520 с. - Подвижники української державницької ідеї: с.3.
Лукацький, Єфрем.  Україна: від незалежності до свободи: Фотоальбом / Лукацький, Єфрем, Яневський, Данило ; Худож.-оформлювач І. В. Осипов. - Харків : Фоліо, 2005. - 95 с. : іл.
Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї: Збірка наук. праць / Гол. редкол. М.І.Михальченко. - К., 2007. - 327 с.
Економічні проблеми ХХІ століття. Міжнародний та український виміри / За ред. С.І.Юрія, Є.В.Савельєва. - К. : Знання, 2007. - 595 с.: іл.
Ліпкан В.А. Національна безпека України : Навчальний посібник / В. А. Ліпкан. - К. : Кондор, 2008. - 552 с.
Україна - НАТО: Оборонно-промислова перспектива / Ред.колегія: В.Бадрак; С.Згурець; М.Самусь та інш. - К., 2008. - 206 с. : іл.
У книзі представлена інформація щодо можливих напрямків кооперації українських підприємств оборонно-промислового комплексу з партнерами з країн НАТО.Також у книзі презентовану успішно реалізовані спільні проекти українських підприємств, які вже працюють в цьому напрямку.
http://www.ua-today.com/ - новини України: актуальні події українського життя, політика й бізнес, суспільство, культура, спорт тощо.
http://www.u-kraina.com/ - U-kraina.com: об'єктивний огляд української дійсності - про Україну: огляд, символіка, географія, клімат, населення, влада, транспорт, зв'язок тощо.

Культура – це грядуще нації

 
 

Історія української культури У 5-ти тт. Том 2 : Українська культура ХІІІ-першої половини ХVІІ століть [Текст] / Ред. колегія: Я.Д.Ісаєвич, Ю.П.Ясіновський, Л.В.Войтович. - К.: Наукова думка, 2001. - 848 с.

 
 

Попович, Мирослав. Нарис iсторії культури України [Текст] / Попович, Мирослав. - К.: АртЕк, 1999. - 728 с.: iл.

 
 

Українське народознавство [Текст]: Навчальний посiбник / Павлюк С П., Горинь Г. Й., Кирчів Р. Т. та ін. автори; Передмова М. Жулинського. - 3-тє вид., випр. - К.: Знання, 2006. - 568 с.: іл.

 
 

Чубинський, Павло Платонович. Мудрість віків [Текст]: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: У 2 кн. К.1 / Чубинський, Павло Платонович. - К.: Мистецтво, 1995. - 224 с.

 
 

Воропай, Олекса. Звичаї українського народу [Текст]: Етногр. епос / Воропай, Олекса ; Післям. І.Андрусяка. - К.: Школа, 2006. - 384 с.: іл.

 
 

Українські традиції і звичаї [Текст]: Для дітей середнього шкільного віку / Авт.-упоряд. В.М.Скляренко, А.С. Шуклінова; В.В. Сядро. - Х.: Фоліо, 2006. - 318 с.: іл. - (Дитяча енциклопедія).

 
 

Ніколаєва, Тамара Олександрівна. Історія українського костюма [Текст] / Ніколаєва, Тамара Олександрівна. - К.: Либідь, 1996. - 176 с. : іл. - Бібл-фія: с.163.

 
 

Кара-Васильєва, Тетяна. Українська вишивка: 6-та збiрка [Текст] / Кара-Васильєва, Тетяна, Чорноморець, Алла. - К.: Либідь, 2002. - 160 с.: іл.

 
 

Боряк, Олена. Україна: етнокультурна мозаїка [Текст] / Боряк, Олена. - К.: Либідь, 2006. - 328 с.: іл.

В етнокультурологічних нарисах, присвячених традиційному буттю пересічного українця 19 – 1 половини 20ст.,йдеться про свята і будні, звичаї та обряди, повір’я і символіку та багато що інше. Разом зі свідченнями очевидців, узагальненнями дослідників та маловідомим ілюстративним матеріалом із архівів та малярських майстерень усе це складає своєрідну мозаїчну панораму народного світосприйняття .

http://www.brama.com/ - інформація про українську освіту, культуру, політику, традиції, магазини, ЗМІ, релігію, свята.
http://www.artvertep.dp.ua/ - інформація про українську культуру: живопис, танці, літературу, кіно, театри тощо.
http://www.oko.kiev.ua/ - інформація про українські пам'ятки культури, історії та природи, їх опис, історія, класифікація (архітектурні стилі, офіційний статус), ретроспективні та сучасні фотографії.
http://www.hurtom.com/ - Гуртом - українське гніздечко! - cайт підтримки всього українського - українське кіно, музика, програми та каталог українських сайтів.

Ногами людина повинна врости в землю своєї вітчизни,
але очі її нехай оглядають увесь світ
(Д. Сантаяна).

 
 

Національний атлас України [Текст] / Ред. кол.: Б.Є.Патон; А.П.Шпак; Л.Г.Руденко; Члени ред. кол.: М.В.Багров; Л.М.Веклич; В.М.Геєць та інш. - К.: Картографія, 2007. - 435 с.: іл.

 
 

Удовік, Сергій. Україна: 100 визначних місць. Фотокнига [Текст] / Удовік, Сергій. - К.: Ваклер, 2006. - 160 с. - (Мальовнича Україна).

 
 

Україна: Для дітей середнього шкільного віку: Енциклопедія [Текст] / Авт.-упорядники Скляренко В. М., Іовлева Т. В., Мирошнікова В. В., Панкова М. О. - Харків: Фоліо, 2006. - 463 с.: іл. - (Дитяча енциклопедія).

http://www.sd.org.ua/ - щоденна газета неофіційної інформації, настроїв і громадської думки "Народний Оглядач".
http://www.karpaty.com.ua/ - Українські Карпати - сайт містить інформацію про регіон, клімат, флору, фауну Український Карпат, а також карти, маршрути, репортажі, інші туристичні матеріали.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Допоможіть молодіжній бібліотеці

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці - Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки): (044) 288-23-36

ВГОРУ